69. MARTOVSKI FESTIVAL: SELEKCIJA EKSPERIMENTALNOG FILMA I VIDEO ARTA

Predstavljamo program filmova iz selekcije 69. Martovskog festivala, koji se  takmiče u kategoriji eksperimentalnog filma i video arta.

 

Iznutra / From Within

2021 / 5’ 33’’

Režija / Directed by

Jelena Prljević

Produkcija / Produced by

Jelena Prljević, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA), Društvo arhitekata Beograda (DAB), Kulturni centar Beograda (KCB) 

Podrum kao srce zgrade. Njegove ruke u vidu svetla jesu život u mraku sa verom u održanje.

Basement, as the heart of the building. Its hands, shaped by light, reveal life in the darkness and trust in preservation.

Svetska festivalska premijera / World festival premiere

 

Konsonanca / Consonance

2021 / 14’ 18’’

Scenario i režija / Written and directed by

Izvanredni Bob

Produkcija / Produced by

Andrija Lucić

Glume / Cast

Tamara Pjević, Dušan Bajčetić, Aleksandar Zain, Anton Gerzina, Đorđe Živadinović Grgur, Luka Stefanović, Dejan Bošković, Filip Belevski, Đorđe Galić, Miloš Janjić, Aleksandar Kecman, Aleksandar Bartol, Lazar Nikolić, Miloš Obradović, Nikola Planka, Nemanja Bošković

Producentska kuća / Production company

Ground

„Ako je kraj sveta već blizu – onda hajde bar da se dobro zabavimo.“ Srdan Dragojević – Debeli

If the end of the world is near – then we can at least have some fun. Srdan Dragojević – Debeli

Svetska premijera / World premiere

 

Ljubavni polet / Love’s flight

2021 / 5’ 40’’

Scenario i režija / Written and directed by

Ružica Anja Tadić

Producentska kuća / Production company

Akademija umetnosti Novi Sad

Film nas vodi kroz tananost osećanja ljubavi. Ritam i poletnost ljubav imaju metafizičku strukturu, dok je njeno prisustvo sveprožimajuće.

The film takes us through the delicacy of the feeling of love. The rhythm and enthusiasm of love have a metaphysical structure, while its presence is pervasive.

Regionalna premijera / Regional premiere

 

Mesec / Moon

2021 / 5’ 26’’

Režija / Directed by

Vasilije Vujčić

Film o pronalaženju skrivenih vrednosti u slici, koje se dobijaju prilikom digitalne kompresije. Podaci koji su izgubljeni stvaraju nove oblike, boje i figure nalik na duhove.

A film about searching for hidden values in an image during digital compression. The lost data creates new shapes, colours and ghost-like figures.

Svetska premijera / World premiere

 

Neizrecivo / Untold

2020 / 5’ 11’’

Scenario, režija i produkcija / Written, directed and produced by

Nikola Gocić

Producentska kuća / Production company

Nicollage

U Jelisejskom univerzumu, iščašena geometrija arhetipova krši treće pravilo Reči, i Slika izvire iz čistote Ništavila…

In the Elysee universe, the distorted geometry of archetypes violates the third rule of the Word, and the Image emerges from the purity of the Void…

Srpska festivalska premijera / Serbian festival premiere

 

Prašina / Dust

2022 / 9’ 19’’

Scenario, režija i produkcija / Written, directed and produced by

Filip Markovinović

Producentska kuća / Production company

Mafin proizvodnja audio-vizuelnih proizvoda Novi Sad

Video rad problematizuje mogućnost sećanja. Upotrebom filmskog arhiva, ličnog i nađenog, stvara se niz oniričkih slika koje govore o jednom svetu koji se rasuo.

Video work confronts the possibility of memory. Archival footage, personal and found, create a series of oneiric images about a world that has fallen apart.

Svetska premijera / World premiere

 

Pričaj mi / Tell me

2021 / 7’ 51’’

Scenario i režija / Written and directed by

Dunja Janićijević

Producentska kuća / Production company

Dom kulture „Studentski grad“ – Akademski filmski centar

Audio-vizuelni dnevnik putovanja na Staru planinu koji nam, kroz uhvaćene trenutke prirode, životinja, ljudi, situacija i poeziju Jonasa Mekasa, predstavlja priču ovog predela istočne Srbije.

An audio-visual diary of a trip to Stara Planina tells a story about this part of Eastern Serbia through captured moments of nature, animals, people, situations and poetry by Jonas Mekas.

Svetska festivalska premijera / World festival premiere

 

Putovanje…iznutra No.581 / A journey from within No.581

2021 / 5’ 14’’

Scenario i režija / Written and directed by

Saša Petrović

Produkcija / Produced by

Ivan Velisavljević, Milan Milosavljević

Producentska kuća / Production company

Akademski filmski centar Beograd

Eksperimentalni film koji preispituje odnos narativa i slikovnih i zvučnih pojavnosti kroz svoju apstraktnu formu. Sam proces konceptualizacije materijala ima primarnu funkciju u percipiranju i doživljaju filma. Kroz ovu prizmu film poprima obrise metafizičkog i mističkog putovanja, duhovnog putovanja koje se odvija unutar subjekta. Film je nastao iz faktičkog doživljaja putovanja na prigradskoj autobuskoj liniji 581, Beograd-Lazarevac.

This experimental film re-examines the relationship between narratives and visual and sound phenomena through its abstract form. The process of material conceptualization itself plays a crucial role in the perception and experience of the film. Through this prism, the film takes on the shape of a metaphysical and mystical journey, a spiritual journey within the subject. The film emerged from the real-life travel experience on the suburban bus line 581, Belgrade-Lazarevac.

Svetska festivalska premijera / World festival premiere

 

Vaskrsenje / Resurrection

2020 / 4’ 59’’

Scenario, režija i produkcija / Written, directed and produced by

Milica Đorđević

Producentska kuća / Production company

Epika Požega

Film je snimljen tokom najduže zabrane kretanja od 84 sata. Simbolično pokazuje prilagođavanje pojedinca novim okolnostima, preispitivanje, unutrašnje promene, kao i promene percepcije sveta.

The film was shot during the most extended, 84-hour-long lockdown. It symbolically shows the individual’s adaptation to new circumstances, re-examination, inner changes, as well as changes in the perception of the world.

Srpska festivalska premijera / Serbian festival premiere

 

*****************************************

Selekciona komisija takmičarskog programa 69. Martovskog festivala:

Dragana Latinović, rediteljka i producentkinja

Darko Ković, snimatelj, montažer, reditelj i producent

Igor M. Toholj, filmski i TV montažer, autor dokumentarnih i eksperimentalnih filmova

Ivan Velisavljević, dramaturg i filmski kritičar

Umetnički direktor Martovskog festivala: Dejan Dabić

Martovski festival – 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma biće održan od 29. marta do 2. aprila 2022. godine u Domu omladine Beograda, koji je i organizator događaja.

www.martovski.rs

 

Martovski festival 2022

Komentari