DOM OMLADINE BEOGRADA – KUĆA DOSTUPNA SVIMA!

U susret 3. decembru – Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, sa zadovoljstvom ističemo da je Dom omladine Beograda kuća jednako dostupna svim građanima.
Odmah po stupanju na dužnost v.d. direktora DOB-a početkom leta, Marko Stojanović je pokrenuo inicijativu za postavljanje natpisa na Brajevoj azbuci, kako bi slabovidim osobama bilo omogućeno da se lakše orijentišu u zgradi.

Putokazi su postavljeni na ulaznim vratima, kao i pored sala u Domu omladine Beograda.

U toku je i postavljanje induktivne petlje, koja će pomoći osobama oštećenog sluha da prate programe, naročito one obrazovnog karaktera. Tokom decembra meseca Dom omladine Beograda intenziviraće predavanja, radionice i druge obrazovne sadržaje, koji će biti u potpunosti dostupni za praćenje i učešće i osobama oštećenog sluha.

Podsećamo da nakon opsežne rekonstukcije prostora, od 2011. godine u Domu omladine Beograda postoji lift za osobe sa invaliditetom, kao i prilazne rampe, zahvaljujući čemu su svi programi ove institucije, bez obzira na prostor u kojem se odvijaju, postali dostupni osobama u invalidskim kolicima i osobama sa otežanim kretanjem.

Dom omladine Beograda, kulturni i obrazovni centar, koji se bliži značajnom jubileju – 50. godišnjici postojanja i rada (1964-2014.), nastoji da u svom radu ispunjava i društveno odgovornu misiju, kroz različite aktivnosti i inicijative. Ravnopravno učešće u svim segmentima života, samim tim i u kulturnim  i obrazovnim programima, neophodno je omogućiti svim građanima. Dom omladine Beograda se ponosi činjenicom da je većina naših programa dostupna osobama sa invaliditetom, koje pozivamo da nam se pridruže i iskoriste mogućnost praćenja naših sadržaja svakog dana u godini!

Dom omladine Beograda priprema i realizaciju seminara audio-deskripcije za dramske umetnike i defektologe, koji će se osposobiti da sve scenske i vizuelne događaje približe osobama oštećenog vida. Takođe, narednom periodu planirni su kursevi gestovnog jezika za zaposlene u Domu omladine, ali i za sve zainteresovane građane, kako bi se osposobili za lakšu komunikaciju sa osobama oštećenog sluha.

Komentari