Ženski medijski forum “ŽENERAMA”

Dom omladine Beograda kroz partnerstvo sa Ženskim INDOK centrom – Ženskim informaciono dokumentacionim trening centrom, organizuje dvodnevni Ženski medijski forum ”ŽENERAMA”, a uz podršku Švedske fondacije Kvinna till kvinna. Tokom dva dana javnosti će biti predstavljeni različiti aspekti učešća i prezentacije žena u medijima. Kroz radionice, panel disusije, prezentacije rezultata istraživanja, diskusione forume, dokumentarne filmove i izložbe.

Ženski medijski forum “Ženerama” uz razmenu iskustva, sticanje novih uvida i informisanje, želi da otvori prostor za razmenu i povezivanje organizacija, institucija, pojedinaca/ki i fondacija koje se ovom temom bave.

30. oktobar – Politike, izgradnja mira i žene na pozicijama moći

13-16h  Panel: Žene i novi mediji
Teme: Ženski prostor u medijima, ženski blog, žene i internet aktivizam, žene i socijalne mreže, Jugoistočna evropa i novi mediji
Učesnice: Tamara Skorzza, Magda Janjić, Marijana Čanak, Mileva Malešić, Simone Böcker

16-16:30h Izložba: Mediji i žene na pozicijama moći
Pres kliping arhiva – žene u predizbornim kampanjama kroz medije, ŽINDOK

16:30-18:30h Novi mediji i edukacija
– Predstavljanje projekta “Osnaživanje mladih žena u praćenju primene zakona o rodnoj ravnopravnosti” uz video radove polaznica treninga, Maja Vujović, DAH Teatar
– Predstavljanje programa na temu roda Medijskog Edukativnog Centra, Marilyn Mayers, MEC
– Predstavljanje edukativnih programa na temu “Rod i mediji” Fakulteta za medije i komunikaciju, Jelisaveta Blagojević, FMK
– Predstavljanje programa: Feministička medijska kultura: proizvodnja roda – Jelena Višnjić, BeFem – feministički kulturni centar

18:20h Dokumentarni filmovi ženskih organizacija

 

31. oktobar – Ženski medijski forum

14-14:15 Otvaranje: Ženski informaciono-dokumentacioni treninig Centar
 

14:15 – 15:30 Žene u reklamama – Radionica i predstavljanje istraživanja: Dekonstrukcija reklama, Tatjana Obradović-Tošić

16-17h Žene u izgradnji mira i mediji:
Žene u izgradnji mira – Staša Zajović, ŽUC
Magistarski rad “Rod i odbrana”, medijska analiza, Vladimir Počuča
Istraživanje medija “Žene u izgradnji mira” – Adriana Zaharijević, ŽINDOK, 2010.

17h Otvoreni prostor za ženske grupe i fondacije – Ženski Medijski Forum
Publikacije ženskih grupa, organizacija i fondacija – izveštaji, bilteni, štampanin materiali, web izdanja…

Komentari