Tribina: VIDEO IGRE KAO NOVA POP KULTURA

Ciklus: POP KULTURA
Govori  prof.  dr Aleksandar  S. Janković
Gost predavač: Aleksandar Filipović, doktorant FDU koji priprema doktorat na temu “Etika i estetika kompjuterskih igara”
Najbolji dokaz tranzicije pop kulture u duh vremena su video igre i njihov konzistentan i kontinuiran razvoj zajedno sa tehnologijom.

Tamo gde tradicionalna pop kultura trpi pošast tranzicije, video igre postavljaju standarde narativa, montaže, akcije, etike i života.

Istorijat video igara, video igre u filmskoj industriji i video igre kao deo dominantne muzičke kulture mladih. Dometi, svetle i mračne budućnosti gejminga. Kriza klasične socijalizacije i konačni ulazak u virtuelne svetove. Reinterpretacija pop kulture kroz njen najmlađi i najjači fenomen. Antropološki skokovi i etimološke stranputice. Čovečanstvo i simulacija. Koliko sa video igrama zaista prisvajamo budućnost i koliko je ona distopijska kroz video igre?

Aleksandar Filipović je rođen 1981. godine. Na Fakultetu dramskih umetnosti je diplomirao na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, gde trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu globalnog pristupa etici i estetici kompjuterskih igara. Tokom svoje profesionalne karijere, Aleksandar Filipović je radio kao brand menadžer kompanije Warner Bros, filmski urednik televizije Košava/Happy i stalni saradnik srpskog izdanja magazina Elle u oblasti kulture. Pored teorije kompjuterskih igara, Aleksandar Filipović je i nezavisni istraživač u oblastima kognitivne nauke, futurologije kulture i analize kulturnih sadržaja, kao i pisac fikcije.

 

Dom omladine nastavlja sa ciklusom POP KULTURA kojim predstavlja dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji. Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda moći će da stekne uvid u različite teorije popularne kulture. Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači pojaviće se doktoranti FDU sa sopstvenim tezama.
Osnovni teoretski cilj ove serije predavanja je postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.

Komentari