Fantastična čitaonica

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

“Čitaonica” okuplja grupu zainteresovanih da istovremeno čita i potom diskutuje o izabranom delu.

 

Moderator: Žarko Milićević

Komentari