Tribina: ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI ZA OSOBE SA HEMOFILIJOM

Tribina BIOETIČKOG DRUŠTVA SRBIJE
Govori: prof. mr Damjan Dević , član UO Udruženja hemofiličara Srbije, predstavnik roditelja dece obolele od hemofilije

 
Hemofilija jeste najpoznatiji genetski poremećaj krvarenja, iako je relativno redak. Predstavlja urođeni nedostatak jednog od činilaca (faktora) za zgrušavanje krvi što znači da osoba sa hemofilijom ima sklonost ka krvarenju.

Cilj lečenja krvarenja u hemofiliji je prevencija nastanka invaliditeta i omogućavanje potpune društvene integracije osobe sa hemofilijom.
 
Osobe sa hemofilijom, kako odrasli, tako i deca, ne bi trebalo da zaziru od bavljenja fizičkom aktivnošću, naprotiv, fizička aktivnost je izuzetno važna kako bi osobe sa hemofilijom kvalitetno živele. Sa odabirom odgovarajuće  fizičke aktivnosti uz preporuku lekara, deca, tinejdžeri i odrasle osobe sa hemofilijom mogu bezbedno da uživaju u iskustvu individualnih i timskih sportskih aktivnosti.
Prema dosadašnjim saznanjima, uprkos ogromnom značaju fizičke aktivnosti za decu i odrasle, u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama (prema nastavnom planu i programu fizičkog vaspitanja) u Srbiji, danas ne postoje programi vežbi prilagođeni deci sa hemofilijom, niti je poznato da postoje ustanove u kojima rade treneri posebno obučeni za rad sa osobama sa hemofilijom.

 
U okviru ove tribine biće reči o problemima sa kojima se susreću osobe sa hemofilijom u Srbiji, a mr Damjan Dević će izneti rezultate istraživanja koje je sproveo u svom magistarskom radu pod nazivom „Sociološki aspekti uključenosti u fizičku aktivnost osoba sa hemofilijom“ (12.09.2016. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, mentor doc dr Sandra Radenović, članovi komisije: prof. dr Karel Turza i prof. dr Vladimir Koprivica).

Komentari