Tribina: ŠTA HOĆE TE ŽENE?

Ciklus tribina PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA
Organizacija: Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda
Učestvuju: Tanja Vukša, članica CPE i “Oktobar kolektiva”; Jelena Višnjić, BeFem, feministički kulturni centar; Stefan Aleksić, antropolog, pisac i aktivista.
Moderira: Bojan Marjanović, urednik magazina “Liceulice”.

Tema novog broja magazina „Liceulice“ je feminizam koji je, sam po sebi, kompleksno i široko polje kome se može prići sa različitih strana. Međutim, s obzirom da živimo u vreme u kome su, usled logike tržišnog narativa, radna prava žena posebno ugrožena, u doba cvetanja neokonzervativizma u kome se ponovo na dnevni red stavljaju debate o abortusu i pravu žena da same donese odluke o svom telu, u doba u kome se dramatično povećava stepen nasilja nad ženama, te u doba u kojem se u svakoj tački javne sfere – od obrazovnog preko medijskog do zdravstvenog sistema – ispoljava sve veći i veći stepen diskriminacije žena, važno je da se iznova vraćamo promišljanju stvarnosti iz feminističke perspekive i da tu perspektivu usvajamo.

U aktuelnom broju magazina „Liceulice“ bavili smo se mnogim od ovih tema kroz stilski i formalno različite tekstove, a na ovoj tribini ćemo pokrenuti razgovor o pitanjima koje ti tekstovi postavljaju, te pokušati da kroz diskusiju podrobnije analiziramo probleme sa kojima se susrećemo i kada o ovim temama mislimo na konceptualnom nivou, ali i kada se njima bavimo kroz različite aktivističke prakse.

Komentari