Tribina: “Žene i sindikati”

Ciklus: ROD I LEVICA 2//Učesnice:  Jovanka Zlatković – Udruženje S.T.R.I.K.E, Gordana Stojaković – Udruženje S.T.R.I.K.E, Jasminka Marić – Sekcija žena UGS “Nezavisnost” i  Sidonija Vukotić – Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije
Kroz prvu, uvodnu temu ciklusa “ROD I LEVICA – ŽENE I SINDIKATI”, govorićemo o udruživanju žena u sindikatima, načinima njihovog delovanja i odlučivanju, kao i o značaju aktivnog učešća žena u sindikatima.

U okviru panela osvrnućemo se i na radna prava žena, kao i načine borbe i neformalog udruživanja.

 

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ nastavljaju ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, započet prošle godine. Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Jovanka Zlatković, novinarka, osnivačica i koordinatorka udruženja “S.T.R.I.K.E.” koje se bavi pravom na rad. Radila je kao novinarka i urednica na različitim programima RTV Novi Sad i Radiju 021, kao predavačica u Novosadskoj novinarskoj školi na predmetu radio novinarstva kao i u  NVO “Ženske studije i istraživanja”. Saradjuje i sa drugim feminističkim organizacijama. Od 2008.g ima status slobodne novinarke. Od Od 1980.g povremeno je  pisala za dnevne novine: “Danas”, “Dnevnik”, “Gradjanski list”  i časopis “Biznis i finansije”. Piše za publikacije više nevladinih organizacija. Dobitnica više novinarskih nagrada Autorka je kampanje “Nije u planu”, koja je 2000.godine proglašena za najbolju kampanju u Vojvodini u okviru predizborne kampanje za promene.  Kreirala je programsko restruktuiranje Radija 021 i formatiranje stanice koja se pozicionirala na prvo mesto medju 36 članica Asocijacije nezavisnih elektornskih medija u Srbiji (ANEM), po istraživanju Strategic marketinga (2004.g). Članica je NUNS-a. Autorka knjige “Uzvodno do 021” u izdanju Radija 021. (1999.g), koautorka publikacije “Vodič za štrajk” u izdanju organizacije “S.T.R.I.K.E.” (2010.) kao i urednica publikacije : Putokaz za radna prava, izdanje “S.T.R.I.K.E.” (2012.)

Stojaković Gordana osnivačica je više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Ženske studije Novi Sad, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa). Več deset godina koordinira projekat Znamenite žene Novog Sada u okviru koga je prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini i biografijama znamenitih žena. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziiteta u Beogradu, i završila specijalističke rodne studije u Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta Jugoslavije 1945-1953 (2011). Objavila je više publikacija među kojima su: Znamenite žene Novog Sada I (Novi Sad, 2001); Neda – jedna biografija (Novi Sad, 2002); Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) (Novi Sad, 2005); AFŽ Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2007), Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2011), Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku (Novi Sad, 2011), Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007) (Beograd, 2011). Dobila Nagradu za ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine (2008).

Udruženje „S.T.R.I.K.E.“ je osnovano početkom 2011. godine i osnovni ciljevi rada udruženja su obuka zaposlenih o radnim pravima i načinima zaštite tih prava, organizovanje aktivnosti za pomoć radnicima/radnicama čija su prava povređena, analiza zakonskih rešenja iz oblasti radnog prava, lobiranje za primenu međunarodnih konvencija i podnošenje inicijativa za zaštitu prava iz rada. Članice udruženja „S.T.R.I.K.E.“ imaju višegodišnje iskustvo u radu i saradnji sa feminističkim i NVO za zaštitu ljudskih prava. Sarađuju i sa organizacijama za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Društveno su aktivne više od dve decenije. Sve članice udruženja su zaposlene i uspešno se bave svojim profesijama (advokatura, turizam i novinarstvo).

Jasminka Marić, po zanimanju  profesorka.razredne nastave sa radnim stažom od  26 godina,  stalno zaposlena u OŠ ”Branko Radičević u Smederevu kao učiteljica. Članica UGS NEZAVISNOST je od 2000.g. kao jedna od osnivačica granskog sindikata prosvetnih radnika NEZAVISNOST na području Smederevskog okruga, a od 2006.god. je  predsednica Sekcije žena prosvetnih radnika GSPRS NEZAVISNOST. U 2011. god. je postala predsednica Sekcije žena Ujedinjenih granskih sindikata NEZAVISNOST koji broji 15 grana.

Sekcija žena UGS NEZAVISNOST je formirana u decembru 1998.godine, kao odgovor na potrebu da se, planski i organizovano, pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti političkih, ekonomskih i socijalnih prava žena. Kao deo velike sindikalne porodice, Sekcija žena deluje u skladu sa osnovnim programskim načelima UGS NEZAVISNOST u cilju izgradnje demokratskog društva, zasnovanog na miru, socijalnoj pravdi i ravnopravnosti svih građana, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Sekcija žena je statutarno pozicionirana kao oblik delovanja UGS NEZAVISNOST . Predsednica Sekcije žena je članica Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST. Sekcija žena UGS NEYAVISNOST je deo Ženske mreže Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC – MKS), kroz koju razvija saradnju i realizuje zajedničke projekte sa ostalim sekcijama žena nacionalnih sindikata u regionu Srednje, Jugoistočne Evrope i Zajednice nezavisnih država.

Sidonija Vukotić, sekretarka Samostalnog sindikata trgovine Srbije i članica Predsednistva Sekcije žena SSSS.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije je članica međunarodne Konfederacije sindikata i ženske mreže MKS jugoistočne Evrope i zalaže se za “građenje društva na demokratskom principu, društva nediskriminacije i tolerancije, za ekonomski i socijalno održivi razvoj, za poštovanje radnih, socijalnih i sindikalnih prava žena, za slobodu organizovanja i zaštitu prava zaposlenih i drušrvo bez diskiminacije i puno poštovanje rodne ravnopravnosti “.

Komentari