Tribina: ZAŠTO ISTRAŽUJEMO SUNCE?

Ciklus: Verovali ili ne
AKTIVNOST SUNCA I UTICAJ NA ZEMLJU – MITOVI I ISTINE
Predavač: Ivan Milić, istraživač-saradnik Astronomske opservatorije Beograd
U nastavku ciklusa “Verovali ili ne”, u okviru kog smo čuli Milenu Čukić sa predavanjima “Pokušaj imitiranja iskustva” i “Da li su kiborzi već među nama”, pokušaćemo da bolje upoznamo Sunce kao najpotpuniju astrofizičarsku laboratoriju uz pomoć Ivana Milića.

 

Neposredna blizina Sunca nam omogućava da vršimo posmatranja sa izuzetno visokom vremenskom i prostornom rezolucijom, u svim delovima spektra. Ova posmatranja imaju dva vrlo korisna aspekta koji se medjusobno prepliću. Pre svega, možemo da oktrivamo i posmatramo fenomene koje je apsolutno nemoguće videti i detektovati na drugim zvezdama, kao što su: koronalni izbačaji mase, protuberance, solarne eksplozije… itd. Drugi aspekt istraživanja Sunca je možda i važniji: visoka preciznost posmatranja nam omogućava da, do detalja, testiramo teorijske modele različitih fizičkih fenomena. Svi teorijski proboji u fizici zvezda su najrigoroznije testove prošli upravo poredjenjem sa posmatranjima Sunca. Sunce je takodje neposredno vezano za razna oktrića u fundamentalnoj fizici (npr. problem Solarnih neutrina i neutrinske oscilacije).

U ovom predavanju ćemo bolje upoznati Sunce kao najpotpuniju astrofizičarsku laboratoriju. Takodje ćemo odvojiti deo predavanja za diskusiju o modernim zabludama i dezinformacijama vezanim za uticaj Sunca na život na Zemlji.

Ivan Milić je student druge godine doktorskih studija astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Radi kao istraživač – saradnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Bavi se prenosom polarizovanog zračenja u zvezdanim atmosferima, posebno u atmosferi Sunca. U okviru ovih oblasti, posebno ga zanima uticaj magnetnog polja na formiranje spektara molekula u Sunčevoj atmosferi. Od 2010 godine je vodja seminara astronomije u Istraživačkoj stanici “Petnica”.

Ciklus predavanja ”Verovali ili ne” realizuje se u saradnji sa Društvom fizičara Srbije.

Komentari