Poslednji let Betmena

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

Konkluzija Nolanove sage o “Mračnom vitezu” – analiza i diskusija, osvrt na ranije ekranizacije Betmena – igrane i animirane. Da li je ovo novo Zlatno doba superherojskog žanra? – opšta diskusija o superherojima i stripskim septembaracima na velikom platnu.
Sa Betmenom će se uhvatiti u koštac: Vuk Nikolić – Hexx (muzikant, pshiolog, bundžija, vrač) i Veljko Mirković – Veximon/Vex/Maximilian (umetnik, moler, dizajner, super-heroj – teoretičar)

Komentari