Tribina: “ZAŠTO BI PRIJATELJ BIO KAO BRAT? POLITIKE PRIJATELJSTVA I POLITIKE IDENTITETA”

Ciklus: MANJINSKA ČITANJA POLITIKE
Organizacija: Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK Centar), Centar za ženske studije i Dom omladine Beograda
Učestvuju: Dragana Stojanović, docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije; Aleksa Milanović, saradnik na Fakultetu za medije i komunikaciju; Nađa Bobičić, književna kritičarka, doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka. Moderacija: IPAK. Centar.

„Fratrijarhija može da razume rođake i sestre, ali, videćemo, razumeti može da znači i neutralizovati. Razumevanje može da naloži, na primer, da se zaboravi ’sa najboljom namerom’ da sestra nikada neće dati poučan primer za pojam bratstva.“ (Žak Derida, Politike prijateljstva)

Da li je moguće zamisliti ne-bratski koncept prijateljstva? Da li je figura žene, kao manjinska i „slaba“ politička pozicija, zapravo remetilačka figura koja, izumevajući nove političke intenzitete, narušava oveštale saveze zaklete braće? Da li u okvirima politike bratokratije figura žene, izmeštena iz odnosa srastanja države i porodice, predstavlja figuru zakletog neprijatelja?

Komentari