Međunarodna konferencija “MARKSIZAM ZA 21. VEK: POBEĆI IZ EVROPSKOG LAVIRINTA”

Organizacija: Marks21

Sirizina izborna pobeda u Grčkoj, uspon Podemosa i izbor Džeremija Korbina za šefa britanskih laburista obeležili su prošle godine novi uzlet levice u Evropi.

Centar godinama ne nudi efikasna rešenja za krizu – još starog, još „mera štednje“, još nezaposlenosti, još bednih plata, još privatizacije i bogaćenja malog kruga već bogatih, još urušavanja demokratije. Narodima Evrope – unutar i van EU – više nije ostavljeno ni da biraju između dva gora. „Štednja“ i „Evropa“ nemaju alternativu.

Takozvana izbeglička kriza i nasilje evropskih i međunarodnih institucija prema izbornoj volji naroda Grčke otkrili su trulež u temeljima evropskog projekta. Umesto demokratije i prosperiteta, tonemo dublje u nemaštinu i autoritarizam. Takav razvoj očigledan je i u Srbiji. Više niko ne može da kaže da zaostajemo za Evropom. Imamo i Merkel i Ciprasa i sve one koji stoje između njih. Međutim, raspon od Aleksandra Vučića do Borislava Stefanovića proteže se hodnicima istog Lavirinta kojim vlada evropski Minotaur – onaj koji je minulog leta Sirizinu vladu primorao na kapitulaciju.
Da li je levica već protraćila svoju šansu ili njeno vreme tek dolazi? Hoće li krajnja desnica ponovo izmileti iz mraka i „meku“ diktaturu kapitala pretvoriti u otvoreni obračun sa svim snagama koje izlazak iz krize traže u rušenju kapitalizma? Može li nam decenijama prežvakavani marksizam pomoći da se u ovim problemima orijentišemo i organizujemo u novu političku snagu, sposobnu da širom Balkana, Evrope i sveta izgradi društvo po meri čoveka, a ne kapitala? Mi smatramo da može. Marksizam za 21. vek.

14:00 – 15:00 Aktuelnost Marksa u 21. veku // Ankica Čakardić (HR), Katarina Đurđević, Pavle Ilić
15:15 – 16:45 Uspon i pad Sirize // razgovor između autora knjige Siriza u Lavirintu, Kevina Ovendena (UK), i prevodioca Matije Medenice
18:00 – 19:30 Tvrđava Evropa: „izbeglička kriza“ i rast ekstremne desnice // Jovo Bakić, Neda Đorđević
19:45 – 21:15 Izbori u Srbiji: budućnost levice? // Todor Kuljić, Vladimir Simović, Anja Ilić

Tokom trajanja konferencije bićete u prilici da po promotivnoj ceni od 500 dinara kupite srpsko-hrvatski prevod Sirize u Lavirintu, jedinstvene studije grčkog društva i političke scene i leve kritike prvih šest meseci Sirizine vlade.

*
Marks21 je revolucionarna socijalistička grupa koja proteklih osam godina radi na obnavljanju marksističke teorije i aktivizma prilagođenih uslovima periferne, dužničke Srbije i sloma petooktobarskih nada. Periodično objavljujemo časopis Solidarnost. Aktivni smo u Beogradu, Novom Sadu i Kruševcu. Deo smo koalicije Levi samit Srbije.

Ovo je naša prva međunarodna konferencija – od beskrajnih diskusija uvek nam je bio draži aktivizam. Ipak, diskusije su preduslov političkog organizovanja, posebno danas kada se podstiče opšta konfuzija o tome šta se oko nas dešava i na koji način izgraditi alternativu Vučićevom režimu. Konferenciju, kao i sav naš rad, finansiramo sopstvenim članarinama i vašim prilozima. Ukoliko podržavate naše napore, molimo vas da razmotrite mogućnost donacije.

Komentari