Tribina: VAŽNOST JAVNOG SEKTORA – SLUČAJEVI ZDRAVSTVA I VODE

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA – Radni sto #13
Organizacija: Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda
Učestvuju: Jelena Veljić, aktivistkinja i članica Društvenog centra “Oktobar”; Andraš Juhas, član uredništva Mašina
Razgovor vodi: Ana Vuković

Kapital se konstantno širi i zadire u sve delove ekonomskog života vodeći ka komodifikaciji javnih servisa koji su od presudnog značaja za elementarnu reprodukciju društva.

Budući da sektor voda kao i zdravstveni sistem imaju apsolutnu važnost za život ljudi i dobrobit društva u celini nužno je pomno praćenje stanja i skretanje pažnje na opasnosti koje se javljaju kao nusproizvodi širenja tržišta i profitne logike u oba ova domena.

Poboljšanje u sektora voda, kao i u sistemu zdravstva, zahteva krupne investicije koje državna strategija vidi u fragmentaciji sektora kao i pospešivanju komodifikacije njegovih određenih delova. Država tako odustaje od servisiranja potreba stanovništva i postaje sve očigledniji servis krupnog kapitala.

Da bismo očuvali javno i kvalitetno vodosnabdevanje i zdravstvo, moramo voditi borbu na nekoliko frontova, što znači boriti se protiv dalje komodifikacije javnog sektora, boriti se za drugačiju redistribuciju budžetskih sredstava i, paralelno, za veću participaciju stanovništva u formiranju lokalnih i državnih politika.

Komentari