Tribina: DA LI JE DANAS MOGUĆE BITI STOIK?

Ciklus predavanja: FILOZOFSKI PROBLEMI
Predavač: dr Aleksandar Dobrijević, docent

Od ranih 70-ih godina prošlog veka, a još intenzivnije u 21. veku, razvija se visoko kvalitetna teorijska recepcija antičkog stoicizma.

Uprkos tome, izgleda da je stara predstava o etički prezahtevnoj strani stoicizma i dalje dominantna, što samo po sebi nameće pitanje: da li je danas moguće dosledno praktikovati stoičku etiku, čija je doktrinarnost homogenija od ostatka njihove filozofije?

U pokušaju da odgovorimo na to pitanje, razmatraćemo pojedine saznajne i moralne prepreke koje stoje na putu pozitivnom odgovoru, a na pozadini analize helenističkog poimanja filozofije kao terapije.

Komentari