Tribina: UTOPIJA I DISTOPIJA U POPULARNOJ KULTURI

Ciklus: POP KULTURA 2
Govori: dr Aleksandar S. Janković

Kao i u književnosti i istoriji uopšte, čovek je uvek težio imaginarnim mestima u želji da objasni sopstveno postojanje i postanje. Od starozavetnog Raja do Krakozije, od Oza i Nikadođije do birokratskih Nebesa Majkla Pauela. Od Lenonove Nutopije do Vestern utopije Fordovih vesterna.

Od Kerolove Zemlje čuda do Giljamovog Brazila. Stremljenja i ideali nasuprot očajanju i razočarenja su stvarali veličanstvene nepostojeće svetove koji su postali neraskidivi deo popularne i kulture uopšte.

Dom omladine i u 2013. godini nastavlja sa serijom predavanja dr Aleksandra S. Jankovića, prvog predavača predmeta POP KULTURA u našoj zemlji. Svakog poslednjeg petka u mesecu mlada publika tribina Doma omladine Beograda moći će da stekne uvid u različite teorije popularne kulture. Uz dr Aleksandra S. Jankovića kao gosti predavači pojaviće se doktoranti FDU sa sopstvenim tezama.
Osnovni teoretski cilj ove serije predavanja je postavljanje jasne demarkacione linije između percepcije masovne i popularne kulture, a u cilju sprečavanja zamene teza, koje je dovelo do ozbiljnih poremećaja kriterijuma u našem društvu.  Neke od tema ove godine biće: Film i ideologija: levi i desni holivud, Pop muzika u mjuziklima: redefinisanje mjuzikla,  Ciklična istorija roknerola: reevaluacija i resistematizacija rok i pop muzike, Nove tendencije u srpskom filmu – nihilizam i mizantropija,  Kritika i pop kultura, Video spot u pop kulturi,  Konzumerizam, pasivna i aktivna publika u pop kulturi, Nove tehnologije i popularna kultura: smrt pop culture, Teorije pop kulture od šezdesetih do danas: rekonstrukcija umiruće kulture i dr.

Sledeće predavanje u ciklusu: 28. jun u 19 sati POP KULTURA: OBRAZOVANJE I KRITIKA, gošća na predavanju, doktorantkinja: Maja Marsenić

Komentari