Tribina: Džudit Batler – Antigonin zahtev

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
Govore:  Adriana Sabo, Nikola Herman i Vladimir Tasić. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar. Moderatkorka: Jelisaveta Blagojević, Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu
Džudit Batler u knjizi Antigonin zahtev redefiniše Antigoninu zaostavštinu, obnavljajući njen revolucionarni značaj i oslobađajući je za progresivni feminizam i seksualnu politiku.

Antigona, junakinja iz Sofoklovog Edipa odavno je feministička ikona prkosa. Za Batler ona predstavlja sublimaciju seksualne i feminističke politike koja je prepuna rizika, i pokazuje da ograničenja normativnog srodstva nepravedno odlučuju šta znači moguć i nemoguć život u zajednici. Pokazuje nam na koji način kultura heteronormativnosti ometa našu sposobnost da vidimo šta seksualne slobode i politčki ulog mogu da budu. Antigona je istorijska figura identifikacije za mnoge devojke i žene koje žive danas. Zbog toga moramo da je izdvojimo od zavodljivih, ograničavajućih diskursa i da poslušamo šta ima da nam kaže o vladavini i polisu, poretku i njegovim zakonima.

Knjigu “Antigonin zahtev” na engleskom možete pročitati na ovom linku.

Kroz niz feminističkih i teoretskih predavanja i tribina iz oblasti Rodnih studija u 2012. godini, kao i kroz ciklus tribina “Rod i levica” u saradnji sa ŽINDOK centrom u Domu omladine Beograda, formirala se ozbiljna publika zainteresovana za ove teme. Naročito debate i tribine pokazale su nedostatak kvalitetnih govornika/ca u ovoj oblasti. U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja Dr Jelisavetu Blagojević koja se pionirski bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teoriji Roda i kulture godinama.

Svoju ekspertizu dokazala je kao vanredna profesorka Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Komentari