Tribina: “Četnici u 1943.”

Ciklus: “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-45.”//Organizatori: Inicijativa NE rehabilitaciji//Govore: dr Branko Latas, Antun Miltetić i Dragoslav Beli Dimitrijević. Moderator: Milan Radanović

U aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Mihailovića, kao i u drugim brojnim procesima rehabilitacija saradnika okupatora tokom Drugog svetskog rata, postojeći Zakon o rehabilitaciji omogućava izostavljanje ili ignorisanje istorijske faktografije o kolaboraciji, izdaji i raznim oblicima počinjenih ratnih zločina.

Fokus ovih procesa je, umesto na činjeničnom stanju o događanjima tokom rata, zbog kojih je do suđenja i presuda i dolazilo, isključivo na uslovima i postupcima tokom sudskih procesa.
Činjenice su najveći i najpodmukliji neprijatelj i rehabilitacionim procesima đeneralu Dragoljubu Draži Mihailoviću, njegovim četnicima i drugim saradnicima okupatora i njihovim zločinima, ali i pokušajima revizije istori(ografi)je.

Želeći da iznova obavesti ili samo podseti najširu javnost na sve ono zbog čega se sudilo saradnicima okupatora i ratnim zločincima, Inicijativa NE rehabilitaciji priređuje u Domu omladine seriju tribina pod zajedničkim naslovom “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945”. U šest termina, svakog drugog utorka, od 19-21h, zainteresovani će moći da od eminentnih domaćih istoričara i istraživača čuju delove ove neslavne i sramotne istorije, koja se nekritički zataškava, prepravlja i čak glorifikuje u obrazovnim programima, publicistici i medijima. Svaka od tribina biće posvećena po jednoj ratnoj godini, jer su u svakoj od tih godina četnički zločini imali i neke specifične političke i ratne ciljeve, koji su u suštini i pravi, aktuelni, predmet rehabilitacija i glorifikacija. Poslednja tribina biće posvećena suđenju generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću 1946, analizi sudskih dokumenata i samog postupka.

Nakon razmatranja politike i prakse četničkih zločina 1941. i 1942. godine (snimci dostupni na e-stranicama TV novina: http://www.teve-novine.org/fakti1941_02042013.html i http://www.teve-novine.org/fakti1942_16042013.html), serijal se u maju nastavlja tribinama o četničkim zločinima i kolaboraciji u 1943. i 1944. godini.

U utorak, 7. maja govoriće se o četničkim zločinima i kolaboraciji tokom 1943. godine, a govoriće istoričari i nezavisni istraživači dr Branko Latas, Antun Miltetić i Dragoslav Beli Dimitrijević. Dr Branko Latas će govoriti o četničkoj kolaboraciji sa italijanskim i nemačkim okupatorima u 1943, Antun Miltetić o četničkim zločinima nad muslimanskim stanovništvom u Polimlju i Podrinju (Sandžak i istočna Bosna) 1943, a Dragoslav Beli Dimitrijević o četničkim pokoljima nad civilnim stanovništvom u Šumadiji i okolini Beograda 1943. u aktuelnom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića.

Kako je na dosadašnjim tribinama više relevantnih istoričara i istraživača javno iznelo podatke koji osporavaju ne samo svaku mogućnost rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihailovića, nego i način dosadašnjeg rada suda koji je kao svedoke zvao gotovo isključivo istoričare koji su pristalice rehabilitacije, Inicijativa NE rehabilitaciji – zajedno sa drugim zainteresovanim inicijativama, udruženjima i organizacijama – podneće zahtev sudu da na aktuelnom procesu kao svedoci budu saslušani istoričari, eksperti i istraživači koji mogu izneti brojne podatke od značaja za rad i odlučivanje suda u datom predmetu. Pozivamo sve zainteresovane da dođu i podrže ili i sami potpišu takav zahtev.

Takođe, u Inicijativi NE razmatramo mogućnost za tužbu protiv Bojana Dimitrijevića, Koste Nikolića i Srđana Cvetkovića zbog lažnog svedočenja u aktuelnom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihailovića.

Komentari