Tribina: Uticaj tehnološkog razvoja medicine na komunikaciju lekar – pacijent

TRIBINA BIOETIČKOG DRUŠTVA SRBIJE
Usled ubrzanog tehnološkog razvoja medicine, medicinska nega postaje sve složenija. Savremena medicina je toliko specijalizovana da su pacijenti prinuđeni da za svaku bolest odlaze kod različitih lekara.

Upućivanje pacijenata kod specijalista dovodi do značajno skraćene komunikacije lekara i pacijenta i kao posledica toga nastaje otuđenost u njihovom odnosu. Na taj način narušava se holistički pristup lečenju, jer se zanemaruju sveukupne potrebe pacijenta.

 

Organizator: Prof. dr Sofija Mićić Kandijaš, vanr. prof. Med. fak. Univ. u Beogradu. Učesnici: Doc. dr Sandra Radenović, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta  u Beogradu; Gordana Vekarić, nastavnik engl. jez. Fakulteta sporta i fizičko vaspitanje Univerziteta  u Beogradu; Dr Aleksandar Ristić, asistent, Medicinski  fakuletet Univerziteta  u Beogradu i Aleksandra Zdravković, studentkinja 4. godine Medicinskog  fakuleteta Univerziteta u Beogradu.

Komentari