Tribina: Uloga verskih humanitarnih organizacija u integraciji migranata na Balkanu

Nakon zatvaranja migracijskog koridora 2016. godine, Srbija od tranzitne zemlje postaje zemlja privremene destinacije u kojoj izbeglice ostaju više meseci do dve godine. U takvoj situaciji, pitanje integracije postalo jedno od ključnih izazova migracijske politike u Srbiji.

Stoga se i fokus rada i aktivnosti humanitarnih organizacija menja – od pružanja urgentne pomoći, do uključivanja programa koji se odnose na integraciju. Verske humanitarne organizacije svojim radom na podršci formalnom i neformalnom obrazovanju postaju medijatori izmedju razlicitih društvenih aktera. Na tribini ćemo govoriti o ulozi verskih humanitarnih organizacija u procesima integracije migranata, njihovom pristupu za otvaranje prostora za interkulturni i interreligijski dijalog, kao i primerima dobre prakse.

Učesnici tribine:
dr Lana Peternel, Institut za društvena istrazivanja, Zagreb
Igor Mitrović, ADRA Srbija
Lejla Alomerović, Gajret – Kulturno društvo islamske zajednice Srbije

Moderator:
dr Aleksandra Đurić Milovanović, Balkanološki institut SANU

Komentari