Tribina-promocija: Vera i ateizam

Ciklus: Religija, nauka i i kultura u istoriji i savremenom društvu

Da li je ateizam logički vrhunac razvoja ljudske svesti i kao takav stav superioran u odnosu na veru? Možemo li ateizam shvatiti kao jedini racionalni zaključak koji stoji nasuprot iracionalnoj veri, ili je on sam svojevrsna forma verovanja?

Na koji način se može ostvariti bogoslovska procena ateizma i obratno? U kojoj meri moguć dijalog vernika i ateiste, i zašto je taj dijalog teže ostvariti sa antiteizmom? Koji je odnos vere, razuma, uma i (sa)znanja i u kojoj meri susret sa prirodnim naukama predstavlja poteškoću, a u kojoj meri podstrek verniku? Koji je odnos nauke i vere?

Na ova pitanja pokušaćemo da damo odgovor na prezentaciji knjige “Vera i ateizam” (izdavač, Bernar) dr Aleksandra Milojkova.

učestvuju:
dr Aleksandar Milojkov, autor knjige
dr Oliver Subotić, sveštenik i urednik Pravoslavnog misionara SPC
đakon Radomir Marinković, referent za crkvenu prosvetu Svetog Sinoda SPC
ma Vladimir Pekić, teolog i nastavnik Verske nastave pri AEM

moderator
ma Jovan Blagojević, teolog

Organizatori: Biblijski kulturni centar i Dom omladine Beograda

Komentari