Tribina: „Uči li se bliskost?“

Ciklus tribina: Samo nam je bliskost potrebna
Orgacija: Udruženje „NATAS“ i Dom omladine Beograda

Šta bliskost podrazumeva i kako se manifestuje?

 

Kako se učimo bliskosti i udaljavanju, šta nam je potrebno za bliskost, šta njome dobijamo i šta dajemo? Ima li bliskost/udaljavanje veze sa suicidalnošću, možemo li „ozdravljati“ društvo bliskošću?

Govori: Marina Vicanović, psiholog, psihoterapeut i prevodilac. Bavi se psihoterapijom i psihodijagnostikom. Najradije radi sa odraslima i adolescentima, osobama sa traumama, koje su suicidalne i/ili se samopovređuju. Prevodi stručnu literaturu iz psihologije, do sada je objavljeno pet knjiga s njenim prevodom.

Komentari