Predstavljanje knjige „Socijalna politika Srbije“ prof. dr Dragoslava Kočovića

Govore: prof. dr Milan Petričković, prof. dr Zdravko Šorđan i prof. dr Dragoslav Kočović

Knjiga Socijalna politika Srbije u izdanju Univerziteta u Beogradu – Fakulteta političkih nauka, autora prof. dr Dragoslava Kočovića, rezultat je dugogodišnjeg rada autora na proučavanju i istraživanju misli i prakse socijalne politike.

Sadržaj knjige (obima 329 strana kucanog teksta) podeljen je u deset delova koji čine konzistentnu celinu.
Autor je odgovarajuću pažnju u ovoj knjizi posvetio socijalnoj politici u uslovima krize i socijalnoj politici SRJ.
U poslednjem delu knjige pod nazivom Socijalna politika Srbije kritički analizira bitne aspekte socijalne politike Srbije i stanje i probleme u svim područjima socijalne politike.

Autor je posmatrao socijalnu politiku od samih početaka prakse i teorije naših naroda pre zajedničke države, zatim u zajedničkoj državi i od početka XXI veka teoriju i praksu socijalne politike Srbije kao samostalne države. Na ovaj način je dat značajan doprinos razvoju socijalno političke teorije i prakse kod nas.

Knjiga je pisana lakim i razumljivim stilom, sa adekvatno zastupljenom činjeničkom i statističkom građom. U pripremi rukopisa korišćena je obimna i relevantna literatura, što je doprinelo da razmatranja svih tema budu utemeljena na istorijskim, kritičkim i uporednim saznanjima.

Autor je u svom radu pokazao smisao za istraživanje složenih socijalno-političkih tema. U svom istraživanju koristio je relevantne naučne metode i postupke tako da su rezultati njegovog istraživanja teorijski i metodološki utemeljeni.
Zanimljiv i značajan materijal, koji odlikuje zrelost u naučnom pristupu i analitička kompetentnost, preporučujem za štampu uverena da će knjiga biti inspirativna za dalja istraživanja u ovoj oblasti.

Komentari