Tribina: U susret prvom Leksikonu biblijske egzegeze u Srbiji

Ciklus predavanja: RAZGOVORI…
Učestvuju: prof. dr Rodoljub Kubat, prof. dr Predrag Dragutinović

U okviru ciklusa „Razgovori o Bibliji, razgovori o nama“ Dom omladine Beograda i Biblijski institut PBF organizuju šestu po redu tribinu na temu „U susret prvom Leksikonu biblijske egzegeze u Srbiji“.

U izdanju Biblijskog instituta uskoro iz štampe izlazi Leksikon biblijske egzegeze čiji su priređivači profesori Rodoljub Kubat i Predrag Dragutinović. Ovo delo predstavlja prvi srpski leksikon ovog tipa. U izradi leksikona učestvuju mnogobrojni stručnjaci iz Srbije i inostranstva, renomirana imena u svetu nauke (U. Luc, G. Tajsen, E. Tov, G. Štemberger, Dž. Ber, Dž. Fotopulos, E. Laut, H. Karakolis, K.-V. Nibur, N. Tobias, K. Šmid). Naučni doprinos Leksikona biblijske egzegeze ogleda se pre svega u visokoprofilisanom kritičkom osvrtu na aktuelne teme u svetu biblistike iz perskektive pravoslavne tradicije. Ovim se ujedno utire put razvoja jedinstvenog biblijskog hermeneutičkog diskursa koji nudi adekvatne odgovore na izazove poimanja egzegetskih kriterijuma koji se zasnivaju na istoriji recepcije istočno-pravoslavnog predanja. Originalnost Leksikona uočava se i u tome što, pored osnovnih egzegetskih polja, pokriva gotovo sve veće oblasti u kojima je Sveto Pismo pronašlo svoju primenu.

 

Ovaj Leksikon pionirski je poduhvat srpskih biblista, a ova tribina način da se istakne važnost istog za srpsku, ali i širu naučnu javnost.

 

Profesor dr Rodoljub Kubat profesor je na Katedri za Sveto Pismo Starog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na tom fakultetu je diplomirao 1996. Nakon toga, godinu dana proveo je na studijskom boravku  na protestantskom teološkom fakultetu “Martin Luter“ u Sibiu (Rumunija). Tri godine boravio je u Minsteru (Nemačka) na postidiplomskim studijama, a 2000. godine magistrirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odbranio je doktorsku disertaciju na matičnom fakultetu 2005 godine. Od 2016. redovni je profesor na Katedri za Sveto Pismo Starog Zaveta (Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet).

 

Profesor dr Predrag Dragutinović profesor je na Katedri za Sveto Pismo Novog Zaveta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je diplomirao 1996. Magistarski rad odbranio je na Teološkom fakultetu Univerziteta u Bernu 1999. Od 2003 – 2007 bio je na doktorskim studijama na Teološkom fakultetu Univerziteta u Atini. 2008. godine doktorirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Od 2014. vanredni je profesor na katedri za Sveto Pismo Novoga Zaveta.

Komentari