Tribina: Tumačenje roda u filmu “MELANHOLIJA” Larsa fon Trira

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA
Literatura za razgovor: Hana Arent: “Mišljenje i moralni obziri
Govore: Gavrilo Petrović, Andrea Perunović i Maja Stanković. Moderator: Jovan Čekić.
Organizatori: Dom omladine Beograda, IPAK Centar i Centar za ženske studije.

Na prvoj tribini ciklusa „Rod i kultura – nova čitanja roda“ u 2014. godini, bavimo se tumačenjem roda u oblasti pop kulture i dekonstruišemo ovaj pojam kroz film „Melanholija“ Larsa fon Trira.

 

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANjA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature

Ciklus ROD I KULTURA inspirisan je kursom Rod i kultura koji vodi  profesorka Jelisaveta Blagojević na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

 

Jovan Čekić: Rođen 1953. godine u Beogradu. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143.

Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija. Objavio je knjigu „Presecanje haosa“ (1998) i monografiju „Art Sessions: Era Milivojević“ (2001). Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Urednik za teoriju u časopisu „Moment“, glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „New Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002), BELEF-a (2003, 2004). Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997), Communis (2006).

 

 

TEKST Hane Arent: “Mišljenje i moralni obziri” možete preuzeti sa OVOG LINKA.

Komentari