Tribina: Šta je bio „pluralizam samopravnih interesa“?

Ciklus tribina:  SRBIJA U TRANZICIJI

Moderator: Nenad Daković, filozof. Govore: Branka Prpa, istoričar, Đorđe Vukadinović, politički analitičar, Vladimir Vuletić, politički analitičar.

 

O ciklusu „Srbija u tranziciji“: Svi govorimo o „tranziciji“, ali šta je tranzicija u Srbiji, posle raspada Jugoslavije? To je pitanje kojim se bavimo u ovom ciklusu razgovora.
O ovoj temi do sada nije razgovarano na javnim tribinama. Sama po sebi „tranzicija“ je neka vrsta prelaska iz jedne društvene, političke situacije (sistema) u nešto drugo i različito, i to u vreme odsustva politike i političkih sistema čije se vreme posle pada Berlinskog zida, samo uslovno, može nazvati neoliberalizmom. Jer, neoliberalizam nije politički sistem niti to može biti. Zato je upravo ovo odsustvo politike  karakteristika doba koje nazivamo „tranzicijom“. O tome , pored ostalog, raspravljamo u ovom ciklusu.

Komentari