Tribina: Tumačenje roda u filmu „Čitač“

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
Literatura za razgovor: Zbornik “Zaveštanje” Hane Arent
Moderatorka: Daša Duhaček. Saradnica u organizaciji: Sanja Seliškar. Govore: Milica Miražić, Nataša Milović, Olja Marković i Nenad Knežević
Organizatori: Dom omladine, IPAK Centar, Centar za ženske studije Beograd, Fakultet za medije i komunikacije

Na aprilskoj tribini novog ciklusa tribina Rod i kultura – Nova čitanja roda razgovaraćemo o filmu Čitač (Stiven Daldri, 2008), koji prati ljubavnu vezu između mladog nemca i starije žene koja je optužena za ratne zločine.  Film pokreće pitanja morala, seksualnosti, bliskosti . Uporedo sa analizom filma, pokušaćemo da povučemo paralelu sa zbornikom ‘Zaveštanje’ Hane Arent.

O moderatorki:  Dr Daša Duhaček
Profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavala na Univerzitetu Rutgers (SAD), New York State Univerzitetu (SAD), Centralno-evropskom univerzitetu (CEU), Budimpešta i mnogim drugima. Osnivačica i članica Saveta Centra za ženske studije.
Koordinatorka jednogodišnjeg institucionalnog MA programa Studija roda na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Centra za rod i politiku na Fakultetu političkih nauka.

Oblasti istraživanja: Feministička teorija, politička filozofija, Hana Arent.

Značajne publikacije: „Hana Arent o politici“ u Arent, H., O slobodi i autoritetu (Beograd, 1995), Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent (kour., Beograd, 2002), „The Making of Political Responsibility: The Case of Serbia“ (in Women and Citizenship in Central and Eastern Europe, Burlington, 2006), Breme našeg doba: Odgovornost i rasuđivanje u delu Hane Arent (Beograd, 2011), „Klasični liberalni feminizam“ i „Rod i identitet“, u Uvod u rodne teorije (Novi Sad, 2011).

Komentari