Tribina: PRIHVATI RUKU I POMOZI – ZAPOSLITE OSOBU SA INVALIDITETOM

Tribina Bioetičkog društva Srbije, Udruženja osoba sa invaliditetom Beograda i Doma omladine Beograda
Osobe sa invaliditetom spadaju među najugroženije društvene grupe u Srbiji jer su izložene diskriminaciji u svim oblastima društvenog života.

O tome ilustrativno svedoči činjenica da je broj pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom upućenih povereniku prošle godine porastao deset puta. U Srbiji živi između 700.000 i 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Prema podacima Svetske banke, samo 13 odsto osoba sa invaliditetom u Srbiji je zaposleno, od čega je samo jedan odsto zaposleno u državnim institucijama i javnom sektoru. Praktično, to znači da je nezaposlenost osoba sa invaliditetom tri puta veća i da je neophodno  da se svest i pristup društva promeni kako bi se smanjila diskriminacija osoba sa invaliditetom. Rešavanje  pitanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom i šire, ekonomskog osnaživanja, veoma je važno jer bi direktno doprinelo višestrukom poboljšanju kvaliteta života ovih osoba. Bioetika prepoznaje i diskutuje brojne probleme koje osobe sa invaliditetom imaju u svakodnevnom životu (siromašto, zdravstveni problemi, diskriminacija, socijalna isključenost), ali i ukazuje na neophodnost rešavanja ovih problema – mogućnosti ekonomskog osnaživanja, uključivanje u društveni život, borba protiv predrasuda, rešavanje problema fizičke i arhitektonske nepristupačnosti za osobe sa invaliditetom itd.

 

Na tribini ”Prihvati ruku i pomozi – zaposlite osobu sa invaliditetom” učestvovaće sledeći govornici:

13.00 – 13.10 Gordana  Pušara  predsednik  UOSI  Beograd  pozdravni govor  
13 20 – 13.30  Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, Goran Šehović, zamenik direktora, tema:  „Multisektorska saradnja i uloga civilnog društva u unapređenju zapošljavanja OSI“ 
13.30 – 13.40 Predstavnice Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike  Marija Ristić (savetnik u Sektoru za zapošljavanje) i Vera Pešut (samostalni savetnik u Sektoru za zapošljavanje). Govornik na  tribini će biti Vera Pešut sa temom: “Zakonodavni okvir u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”
13.40 -13 50 Predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje, Vanja Zlatković  (rukovodilac Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom) sa temom: “Aktivne mere u okviru politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom”.
14 00 -14 20 Slavica Belenzada stručni saradnik, tema:  ”Usluge  NSZ za osobe sa invaliditetom” i            
Tatjana Milić Mandić stručni saradnik 
14.20 -14.30 Saša Jovančević, direktor Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba  sa   invaliditetom “Pro Pozitiv” d.o.o. iz Beograda  Zapošljavanje OSI    
14.30 -14.40   Zoran Milovanović  Predsednik UPIK  OSI ADA Čukarica 
Julijana Lazarević, tema: Radna asistencija   OSI  na radnom mestu 
14.40 – 14.50    – Diskusija   
14.50 – 15.00     –  Zaključci i preporuke   

 

Komentari