Tribina: “Stari Zavet (Septuaginta) na srpskom”

Govore: prof. dr Bogoljub Šijaković (Pravoslavni bogoslovski fakultet), prof. dr Vojin Nedeljković (Filozofski fakultet), prof. dr Rodoljub Kubat (Pravoslavni bogoslovski fakultet)

Na ovoj tribini govoriće se pre svega o novom projektu od nacionalne važnosti – izradi novog prevoda Starog Zaveta, tj. Septuaginte. Govornici će najpre predstaviti projekat, njegove ciljeve i predstaviti učesnike, odnosno timove koji sarađuju na izradi novog prevoda. Zatim će se govoriti o značaju i važnosti jednog ovakvog projekta. Naši sagovornici će takođe pokušati da naznače kakav i koliki je značaj novog prevoda posmatrano ne samo iz religijske perspektive, već i iz perspektive naše nacionalne kulture. Na kraju će se reći nešto i o mogućnostima i idejama za buduća naučna istraživanja.

Komentari