Tribina: Sport i trgovina ljudima

Tribina Bioetičkog društva Srbije

Govore: Miša Stojiljković, novinar  B92, Nevena Ignjatović, skijašica i reprezentativka Srbije, Sanja Kljajić, direktorka  Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Mitar Đurašković, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Trgovina ljudima se može posmatrati kao globalni javno-zdravstveni problem i kršenje ljudskih prava.  Iako su žrtve  uglavnom osobe sa margine, iz osetljivih društvenih grupa i siromašnih sredina, što ih čini pogodnim za manipulaciju i samim tim za eksploatisanje,  žrtva trgovine ljudima može da postane svako, bez obzira na pol, rasu, uzrast i obrazovanje, a ljudima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, prinudnog rada, prosjačenja i trgovine organima.

 

O Bioetičkom društvu Srbije
Početkom aprila 2008. godine, sa sedištem na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, osnovano je Bioetičko društvo Srbije. Cilj Društva je prevashodno da podstiče i razvija bioetiku, bioetičku edukaciju i bioetička istraživanja. (…) Osnivači Bioetičkog društva Srbije su brojni istraživači i eksperti iz prirodnonaučnih, društvenonaučnih i humanističkih disciplina, čija su intelektualna interesovanja poslednjih godina fokusirana na najrazličitije segmente bioetike – veoma popularnog intelektualnog projekta koji u sebe uključuje velik broj disciplina, a u cilju uspostavljanja jednog novog teorijskog i praktičnog tretiranja biosa, to jest celokupnog sveta života. Osim što je osnivanjem Bioetičkog društva Srbije započelo formiranje svojevrsne bioetičke arene Srbije, na ovaj način se otvara i mogućnost buduće saradnje i “umrežavanja” novoosnovanog Društva sa brojnim sličnim regionalnim organizacijama u cilju teorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom (re)konstruisanju čoveka i njegovog sveta.
Podatke o Bioetičkom društvu Srbije možete naći na sajtu: http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023

Bioetika (iz Vikipedije, slobodne enciklopedije)
Bioetika je poznata i kao biomedicinska etika. U pitanju je analiza i studija pravnih, moralnih, socijalnih i etničkih razmatranja koja uključuju i biološke i medicinske nauke. Teme od posebnog interesovanja uključuju genetski inženjering, reproduktivnu psihologiju, reproduktivne tehnologije, upotrebu i zloupotrebu medicinskih  tretmana, samoubistvo i prava pacijenta.

Više podataka o Bioetici možete naći na http://en.wikipedia.org/wiki/Bioethics

Komentari