Tribina: QUEER I ART AKTIVIZAM

Ciklus: ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA
Moderatorka i saradnica na organizaciji: Sanja Seliškar (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd)
Govore: Jovana Timotijević (FPN) i TKV (Beograd)

Na šestoj tribini ciklusa “Rod i kultura –nova čitanja roda” bavimo se aktivizmom u različitim sferama delovanja. Aktivizmom koji nastaje u umetnosti i nalazi mesto na gradskim ulicama, onim koji pokreće pitanja prava marginalizovaih grupa i dovodi u pitanje koncept jednakosti i onim koji utemeljenje nalazi u teoriji.

Zajedno sa beogradskom grafiti umetnicom TKV i Jovanom Timotijević sa Ženskih studija na Fakultetu političkih nauka kritički promatramo aktivizam i njegove aspekte u vremenu u kome živimo.

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja dr Jelisavetu Blagojević koja se bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teorijom Roda i kulture. Ona je vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Komentari