Tribina: (Socijalistička) žena danas

Predstavljamo drugu tribinu u okviru ciklusa “Jugoslavija danas: Zamišljena budućnost i (ne)ostvarena prošlost”, koji tokom 2021. godine Centar za jugoslovenske studije realizuje u saradnji sa Domom omladine Beograda, a na kojoj ćemo se baviti preispitivanjem prošlosti druge polovine 20. veka analizirajući žensko pitanje iz perspektive 21. veka.

 

Da li danas, više od sedam decenija od dobijanja prava glasa, ponovo moramo da se borimo za društvo jednakih mogućnosti pod okriljem evropskih vrednosti i standarda? Da li se zapravo borimo za postizanje nečega što smo nekad već imale – istu platu kao muške kolege, nepostojanje diskriminacije u školovanju i zapošljavanju, pa čak i legalizovan abortus?

 

Na koji način su žene u Jugoslaviji ostvarile svoja prava i stekle ravnopravnsot u novom društvu koje se ubrzano menjalo u prvim posleratnim decenijama, o rodnoj politici u socijalističkoj Jugoslaviji i ulozi žene u društvu tokom perioda stabilizacije zemlje kada se ona vraća na ranije ustanovljene uloge reproduktivno-porodičnog okvira govoriće istoričarka dr Vera Gudac Dodić.

Sociološkinja i aktivistkinja Jelena Riznić će se fokusirati na analizu aktuelne situacije iz perspektive današnjeg stanja i govoriće o radnim pravima žena sa posebnim osvrtom na uticaj mera štednje na ženska prava. Kustoskinja Ana Panić predstaviće rezultate i sadržaj izložbe Ženska strana koja je imala za cilj da vizuelno predstavi neka od pitanja vezanih za temu žene u socijalizmu, od četrdesetih do šezdesetih godina 20. veka u Jugoslaviji i svom iskustvu prezentacije ove teme, ali i recepcije mlađih generacija koji o emancipaciji ne znaju skoro ništa ili su im znanja vrlo površna i pogrešna. Razgovaraćemo o posledicama koje je donela retradicionalizacija društva posle ratova 90-ih i povratku na duboko patrijarhalni model.

 

Moderatorka: dr Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije /Cejus.

 

 

Komentari