Tribina: SLIKA MLADIH U MEDIJIMA (TELEVIZIJA, NOVINE, FILM)

Ciklus tribina u saradnji sa Komitetom znanja Srbije

Govori: Stevan Filipović, reditelj („Šišanje“ i „Šejtanov ratnik“); Jadranka Bugarski, novinarka B92; mr Ivana Teodorović,  PR menadžer Dečijeg Kulturnog centra; Bojan Vučković, istoričar i direktor XIII beogradske gimnazije. Moderator: predstavnik za kulturu Komiteta znanja Srbije, dr Jelena Radenović

Uticaj medija na formiranje slike o „drugom“ i drugačijem je ogroman i često presudan. Ne samo da mediji stvaraju sliku o određenom narodu, društvenoj grupi, polu ili uzrastu, već i ta prikazana grupa počinje da prihvata ponuđenu sliku o sebi i da veruje da je zaista takva kakvom se prikazuje. Ovo je osnovni razlog i povod za održavanje tribine na temu „Slika mladih u medijima“ u Domu omladine, 12. 12. 2012. godine u 19h.  

U razgovoru sa teoretičarima medija, novinarima, umetnicima i psihologom, kao i grupom mladih ljudi (tinejdžera) pokušali bismo da dođemo do odgovora na pitanja, kao što su: Koliki je uticaj medija na društvo? Kako izgleda slika mladih u medijima, ko je formira i na koji način? (Kakve informacije dobijamo o mladim generacijama putem medija?) Koliko te informacije utiču na njih? (Kako oni doživljavaju sadržaje koje im mediji nude?) Kako bi oni voleli da budu prikazani? Koje njihove aktivnosti bi voleli da mediji isprate? Na koji način i da li bi ova slika njihovim angažovanjem mogla da se popravi?
Cilj tribine je dvostruk, sa jedne strane mladi će dobiti priliku da kažu kako oni doživljavaju ono što gledaju i kako reaguju na sliku koja se o njima formira, kao i da predlože rešenja i put za poboljšanje ove predstave; dobiće šansu da se čuje njihov glas. Sa druge strane, publika i stručnjaci će saznati kako na mlade deluju sadržaji koje lansiraju i dobiti savet koje su to teme i događaji vezani za mlade o kojima bi oni voleli da se javno govori.

Budući da mladi predstavljaju značajan deo populacije, a da nemaju skoro nikakvu društvenu moć ili uticaj na medije, smatramo da je održavanje ovakve tribine retka i veoma važna prilika za njih.

Komitet znanja Srbije  je udruženje građana koje se bavi promocijom i popularizacijom nauke, tehnologije i umetnosti. Organizacija okuplja akademske građane Republike Srbije, koji su pokazali ili u toku svojih studija i vannastavnih aktivnosti, ili u toku razvoja svoje profesionalne karijere izvanredne rezultate u oblasti svog  interesovanja. Udruženje okuplja eksperte iz deset različitih naučnih oblasti (biotehnološke nauke, društvene nauke, formalne nauke, humanističke nauke, medicinske nauke, prirodne nauke, informacione i komunikacione tehnologije, nauke bezbednosti i odbrane, stručnjake koji se bave umetnošću i kulturom). Organizacija se takođe bavi aktivnim povezivanjem naših eminentnih stručnjaka i talentovanih studenata koji žive i rade u inostranstvu.

Komitet znanja Srbije  prepoznaje znanje i kontinuiranu edukaciju kao pokretačku silu 21. veka i ima za cilj da svojim delanjem aktivno doprinese poboljšanju uslova za razvoj i primenu savremenih znanja, veština i umetnosti kroz koordinisan uticaj u naučnim i kulturnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Komentari