Tribina: Rodno čitanje grada

Ciklus: Rod i kultura
Učesnice/ci:  Aleksandra Petković Kornelija Sabo i članovi tima „Mesto za ljubljenje“ // Moderatorka: dr Jelisaveta Blagojević

Nisu samo zakoni i regulative to što utvrđuje šta je devojkama i ženama dopušteno. Naši rodovi su pod stalnim stanjem izgradnje. Kada se krećemo po gradu ima toliko mnogo stvari koje žene ne bi trebalo da rade, načina na koje ne bi trebalo da se ponašaju, oblače, pričaju, mračnih uličica kojih treba da se klone.

Na radionici održanoj na prošlogodišnjem BeFem festivalu Kornelija Sabo i TKV su intervencijom u javnom prostoru pokušale izazovu taj svoj prostor u gradu. Iz svoje perspektive govore o gradu i kritički ga promatraju, povlačeći paralelu sa akcijom “Mesto za ljubljenje” koja je bila direktan produkt njihove radionice.

Kroz niz feminističkih i teoretskih predavanja i tribina iz oblasti Rodnih studija u 2012. godini, kao i kroz ciklus tribina “Rod i levica” u saradnji sa ŽINDOK centrom u Domu omladine Beograda, formirala se ozbiljna publika zainteresovana za ove teme. Naročito debate i tribine pokazale su nedostatak kvalitetnih govornika/ca u ovoj oblasti.  

U ovom ciklusu Dom omladine Beograda predstavlja dr Jelisavetu Blagojević koja se pionirski bavi obrazovanjem i vaspitavanjem u oblasti Rodnih studija, kao i teoriji Roda i kulture godinama.

Svoju ekspertizu dokazala je kao vanredna profesorka Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, predavačica na Ženskim studijama, gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju.

Ciklus ROD I KULTURA – NOVA ČITANJA RODA ima za cilj da kroz angažman gostiju predavača iz redova studenata Rodnih studija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu razvija kritičko promišjanje kulturnih, ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu ideoloških, teorijskih i političkih pretpostavki u procesu konstruisanja rodnih (gender) identiteta, kao i proizvodnje njihovog smisla i značenja u savremenom svetu koje čini jedno od nazaobilaznih mesta za razumevanje organizacije društvenog i političkog života svake zajednice. Publika ciklusa, kao i gosti predavači će se na ovom programu baviti kritičkim čitanjem nekih od najznačajnijih teorijskih tekstova iz ove oblasti, diskurzivnom analizom medijskih sadržaja (filmovi, reklame, crtani filmovi, stripovi, itd), kao i individualnim i grupnim istraživačkim radom čiji je cilj da sami pokušaju da osmisle, proizvedu i artikulišu alternativne modele predstavljanja rodnih identiteta. Ova predavanja su zamišljena kao debatni čitalački klub u kome je svaka tema deo obavezne literature.

Komentari