Tribina: Regia Fantastica 2

Tribina Društva ljubitelja fantastike “Lazar Komarčić”

Učestvuju: Svetislav Filipović – SF Filip; Tihomir Jovanović – Tika
U izdanju beogradskog udruženja fanova naučne fantastike SCI&FI pojavila se knjiga REGIA FANTASTICA 2, antologija regionalne (naučno)fantastične priče. Zastupljeno je dvadeset autora iz svih delova bivše SFRJ.

Knjiga je posvećena delu Herberta Džordža Velsa i sadrži njegove tekstove: kratku priču „Novi akcelerator“ i esej „Svetski mozak: zamisao o trajnoj svetskoj enciklopediji“, kao i tekst o Velsu Svetislava Filipovića.

Pored priče o regionalnoj fantastici, biće predstavljeni i novi brojevi fanzina TERRA i SF PORTAL udruženja SCI&FI, kao i knjiga „Potraga u snovima za nepoznatim Kadatom“ H.F. Lavkrafta, u prevodu sekretara udruženja Tihomira Jovanovića, a u izdanju Tabernakla iz Sremske Mitrovice.

Komentari