Tribina: RANOHRIŠĆANSKI BEOGRAD

Organizacija: Biblijski kulturni centar u saradnji sa Odeljenjem za dijalog u kulturi veroučitelja Arhiepiskopije Beogradsko-karlovačke i Domom omladine Beograda
Učesnici: dr Stefan Pop-Lazić, Arheološki institut Beograd, naučni saradnik; Jovana Stojanović, istoričar-master; Velibor Martinović, dipl. teolog i dipl. arheolog-master  
Moderator:  Jovan Blagojević, doktorand

Današnji Beograd izgrađen je na temeljima antičkog Singidunuma, značajnog centra Rimskog carstva. Ovaj drevni grad bio je središte i rakrće mnogih kultura i religija. Sa rimskom dominacijom na područjima Balkana razvija se mitraistički kult čiji su ostaci i danas prisutni na ovim područjima, a u samom Beogradu postoje lokacije, nažalost trenutno nedostupne javnosti, koje svedoče o urbanističkim tragovima ovog kulta. Sa pojavom hrišćanstva i širenjem hrišćanske misije drevni Singidunum postaje i jedan od hrišćanskih centara. Susreti različitih religija ostavili su tragove koje možemo da rekonstruišemo na temelju arheoloških ostataka, zbog čega je značajno razumevanje urbanističkog razvoja drevnog Singidunuma. Pisani spomenici su, takođe, značajan izvor za razumevanje antičkog Balkana uključujući i hrišćanski Singidunum. U tom kontekstu je moguće i potrebno sagledati i ranohrišćanske ostatke na našim prostorima, svedočanstva o kultu mučenika i kontinuitetu kultnih mesta. Trinima bi mogla da doprinese osvetljavanju života antičkog Singidunuma i položaja ranohrišćanske zajednice u njemu. Na taj način može se sagledati dinamika ranocrkvenog života na našim prostorima (širenje vere, organizacija ranocrkvenih opština, progonstva, svodečenje vere-mučeništvo, raskole i sabore u 4. veku…) sa fokusom na Singidunumu do početka 7.v. hr. ere.

Komentari