Tribina: KAKAV ZAKON O TRANSPLANTACIJI NAM TREBA?

Tribina Bioetičkog društva Srbije ’KAKAV ZAKON O TRANSPLANTACIJI  NAM TREBA?’ biće posvećena razmatranju predloga izmene Zakona o transplantaciji organa koji se bazira na konceptu pretpostavljene saglasnosti. O medicinskim, etičkim, religijskim, kulturološkim aspektima ovog koncepta govoriće eminentni stručnjaci koji se ovom kompleksnom tematikom bave u svom višedecenijskom radu.

 
Teme i govornici:
 
DOSADAŠNjE INICIJATIVE  BDS, TMS, SOBIRS I prof. dr D. Šćepanovića  U VEZI SA Zakonom o transplantaciji (ZOT)
Prof. dr Zoran Todorović, dr sc. klinički farmakolog, doc. dr Sandra Radenović, sociolog
 
KAKAV ZAKON O TRANSPLANTACIJI  NAM TREBA?
Prof. dr Dušan Šćepanović, dr. sc. dečji hirurg i dečji urolog, master Menadžmenta u zdravstvu, pacijent sa transplantiranim srcem u 10. godini posle transplantacije
 
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA  I  ZAVEŠTANjE ORGANA  I  TRANSPLANTACIJA: KAKO DO PODRŠKE?
Po Blagoslovu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Irineja Đakon Dr Petar Dabić, mr sc kardiolog, prof. dr Stamenko Šušak, dr sc.
 
ELEKTRONSKI REGISTAR DONORA I KANDIDATA (ERDK): SUŠTINA PRAVEDNE ALOKACIJE ORGANA
Ass. dr Saša Borović,  mr sc. kardiohirurg i transplantacioni hirurg
Ass. dipl. ing. Vladan  Borović, IT ekspert
Prof. dr Dušan Šćepanović, dr. sc. dečji hirurg i dečji urolog, master Menadžmenta u zdravstvu, pacijent sa transplantiranim srcem u 10. godini posle transplantacije
 

Prof. Dr Dušan Šćepanović se aktivno uključio u promociju transplantacije i pokrenuo niz inicijativa još od marta 2007, samo par meseci posle transplantacije srca koja mu je uradjena u LKH Graz. Od tada samostalno, a od 2013. kao počasni član Bioetičkog društva Srbije (BDS) i zajedno sa BDS i Transplantacionom mrežom Srbije (TMS) čiji je predsednik, u kontinuitetu promoviše zaveštanje organa i transplantaciju.
 
Ovo je 4. tribina o transplantaciji organa koju u Domu omladine Beograda organizuje Bioetičko društvo Srbije. Dosadašnje tribine održane su: 21.04.2013. god. (prof. dr Slobodan Savić, dr med. Vuk Aleksić), 21.09.2013. god. (prof. dr Dušan Šćepanović) i 24.12.2013. god. (prof. dr Dušan Šćepanović)  javna tribina pod nazivom “Šta treba izmeniti u Zakonu o transplantaciji?” Na predlog prof. dr Šćepanovića, 29.07.2014. godine, Transplantaciona mreža Srbije (TMS) i BDS šalju  ZVANIČNU INICIJATIVU za izmenu Zakona o transplantaciji (ZOT) Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Identičnu inicijativu prof. dr Šćepanović je poslao Odboru za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije u 13.02.2015. god. Inicijativu su podržali i TMS i BDS, a od oktobra 2015. godine i Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije (SOBIRS), kao najšira i najmnogobrojnija organizacija bolesnika na hemodijalizi i transplantiranih pacijenata koja je organizovala tribinu održanu 09.10.2015. godine u Domu omladine Beograda pod nazivom „Transplanatcija organa  u Srbiji danas“.

Ističemo činjenicu da je iz Odbora za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije, prof. dr Šćepanović dobio POTVRDU da je INICIJATIVA BDS ZVANIČNO PRIMLjENA  i da ćemo kao predlagači  blagovremeno biti obavešteni kada ćemo biti  pozvani da Odboru predstavimo detalje i značaj našeg predloga. Naše aktivnosti su i dalje izuzetno česte i sadržajne i nema medija u kome nismo objasnili zašto je neophodno što pre promeniti ZOT i organizaciju transplantacije organa (OTx). Povodom niza napisa u štampi oko inicijativa za promenu ZOT i nedovoljno jasno datih objašnjenja i razloga, BDS se oglasilo zvaničnim saopštenjem za javnost (link BDS na sajtu Medicinskog fakulteta BU http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/centri/bds/index.dot?host_id=6023).
 
Naša koncepcija i stavovi su izrečeni u nekoliko zvaničnih dokumenata BDS, TMS i autora: Master teza iz 2013., projekat TUTOS (Tim za unapredjenje transplantacije organa u Srbiji) pod pokroviteljstvom RFZO avgusta 2013, kao i zvanične inicijative Ministarstvu zdravlja (MZ) i Odboru za zdravlje i porodicu NSRS. Nekoliko godina pre toga u zvaničnim dopisima MZ iz jula i oktobra 2007, decembra 2008, aprila i novembra 2010, juna decembra 2011, maja 2012, više puta od marta do decembra 2013, kao i već pomenutih inicijativa 2014. i 2015. god. Ključne rešenja iz tih predloga se mogu smatrati autorskim. Nisu zaštićena Zakonom, ali jesu akademskom čestitošću i intelektualnim poštenjem.
 
O izmeni ZOT u smislu pretpostavljene saglasnosti (presumed consent – PC), registru non-donora, tzv. trenutnom izboru (prompt choise – PCh) govorimo i javno zastupamo već devet godina. Velika je zabluda pretpostavljenu saglasnost posmatrati kao nasilje nad slobodnom voljom jer i u ovom konceptu uvek se neko pita i neko potpisuje. U prve dve od tri mogućnosti neposredno odlučuje sam građanin: Želim da budem donor – potpisujem donorsku karticu; Ne želim da budem donor – upisujem se u registar non – donora (koji doduše tek treba da se oformi). U trećem slučaju, ako me nema ni na jednom od ova dva spiska pita se porodica sa kojom se razgovara u smislu kao da se preminuli u moždanoj smrti (MS) za života nije protivio zaveštanju organa. Višedecenijska praksa je pokazala da je pretpostavljena saglasnost varijanta ZOT daleko efikasnija bez ikakvog narušavanja slobodne volje i izbora građana. U izlaganju će biti obrazložene i dve potpuno nove vrste donorskih kartica koje pored (MS) obuhvataju i smrt srca (SS) s obzirom na to da Srpska pravoslavna crkva po svojoj doktrini dozvoljava transplantaciju srca samo ex cadavere. Kompromisno rešenje dve vrste kartica bi moglo bitno doprineti najširoj podršci za transplantaciju bubrega i split transplantaciju jetre.
 
Elektronski registar donora i kandidata za transplantaciju (ERDK) je originalan i u Srbiji po prvi put objavljen i predstavljen u master tezi prof. Šćepanovića iz 2013. god. Autor je dipl.ing. el. ass. Vladan Borović, IT ekspert, koji je uz neposredne i glavne instrukcije ass dr Saše Borovića i uz učešće prof. Šćepanovića izradio vrhunski softver u sklopu nedostajućeg Informacionog sistema za OTx. Softver je u potpunosti kompatibilan sa sličnim u centrali Eurotransplanta (ET) u Leidenu i zasniva se na glavnom alokacionom algoritmu po kriterijumima ET i United Network For Organ Sharing (UNOS). Obezbeđuje kompletnu ažurnost donora i potencijalnih kandidata sa svim alokacionim kriterijumima i ‘matchingom’ (ukrštanje imunoloških i ostalih karakteristika donora i primaoca) organa. Sistem je još 2013. bio ponuđen nadležnim organima (RFZO i MZ). Bez ovog sistema nema precizne liste čekanja i rang liste kandidata po broju i imunološkim i kliničkim karakteristikama, niti ispravne i poštene alokacije organa u etičkom i medicinskom smislu.

Komentari