Tribina: TELO U PSIHOLOGIJI

Ciklus tribina:  Telo i njegove transformacije

Učesnici tribine su: Mladen Kostić, specijalista kliničke psihologije i sertifikovani geštalt psihoterapeut; Slađana Đorđević, master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut; Elena Kuzmanović, psiholog i telesni psihoterapeut; Ida Teodosijević, psiholog i telesni psihoterapeut
Autor i voditelj tribine: mr Nena Daković Jovanović, istoričar i teoretičar umetnosti.

Mladen Kostić će u svom izlaganju govoriti ne samo o telu u psihologiji, već i o psihologiji u telu, kao jednoj funkcionalnoj povezanosti u ljudskom organizmu u kome, kako ističe teorija polja, „svaki element polja utiče na druge elemente polja i na polje u celini.“ Svaki deo tela i procesi u njemu utiču na psihu, i obrnuto, sve psihičko utiče na telo. Ovo je osnova geštaltističkog terapijskog pristupa u kome se teži integrisanom funkcionisanju osobe, usklađenosti njenih telesnih, emocionalnih, intelektualnih, socijalnih i drugih aspekata, između kojih ponekad dolazi do nesklada i sukoba. Svaki simptom, telesni ili psihički, ukazuje da se organizam u nečemu ne oseća dobro, da želi neku promenu, da nešto ostvari ili da nešto izbegne. Naravno, postoje i simptomi koji dolaze „spolja“: infekcije, povrede ili drugi spoljni činioci. Značajno je prepoznavanje ovih činilaca, njihove povezanosti i međusobnog uticaja, odnosno pojave koja je tako nastala, kako bi našli put i način da se uspostavi pozitivno, prirodno funkcionisanje organizma. Psihosomatika je utvrdila niz ovih elemenata i njihove povezanosti u organizmu pa svaki terapijski pristup zahteva uzimanje u obzir svih ovih činilaca koji oblikuju ljudsko ponašanje i njegove poremećaje.

 

Slađana Đorđević će, između ostalog, govoriti o onome šta je cilj u telesnoj psihoterapiji, a to je da se „jezik tela“ i „jezik psihe“ povežu, i da se vrati narušen sklad u funkcionisanju ličnosti. Svaki put kada postoji „rascep“ između različitih aspekata ličnosti, nastaje problem. U terapijskom procesu je bitno da se osveste, dožive i izraze potisnuti aspekti ličnosti. Tako, potiskivanjem emocija, odbacuju se značajni delovi ličnosti što dovodi do suženja telesne svesnosti, te telo počinje da stvara različite simptome koji su signal stagnacije u razvoju. Povezivanje psihe sa telom, dajući im ravnopravan položaj u terapiji i teoriji, omogućava osobi da potpunije doživi i prihvati sebe. Sva osećanja koja doživljavamo imaju svoju fiziološku komponentu. Kada su dugo sputana, odnosno kada je njihova ekspresija zablokirana, u telu počinju na izvestan način da se „skladište“ potisnuta osećanja. Telo nam na različite načine „šalje poruku“ o osećanjima. Na nama je da ih prepoznamo, razumemo i prihvatimo, jer jedino tad uspostavljamo povezanost jezika tela i jezika osećanja. I jedino tada se osećamo autentično, celovito i ispunjeno.   

U izlaganju u okviru tribine: telo u psihologiji, Elena Kuzmanović će govoriti o važnosti uključivanja tela u psihološki rad, o celovitom pristupu biću i vezi između emocija i zdravlja. Biće reči o psihofizičkom jedinstvu, kako do njega doći i na koji način nam društvo to o(ne)mogućava. Pričaće se o primerima iz prakse, o razlici između verbalne i neverbalne psihoterapije, kao i o tome da li telo u psihologiji ima zasluženo mesto. Zašto je to veoma stara, a zapravo nova tema?

 

Ida Teodosijević će govoriti o tome kako postizanje integracije na somatskom, emocionalnom i duhovnom nivou vodi razvoju svesti i psihološkom rastu. Zadatak telesne psihoterapije jeste omogućiti izbor za zdrav život, osvešćivanje i slobodno izražavanje emocija kao i potpomaganje kreativnih obrazaca interakcije, dubljem kontaktu sa emocijama i jačanju samopouzdanja. Biće reči i o psihofizičkim energetskim blokadama u telu koje utiču na ličnost i konflikte, kao i o tehnikama telesne psihoterapije koje uključuju holistički pristup.        

 

Biografije učesnika:

 

Slađana Đorđević, master kliničke psihologije i telesni psihoterapeut, član Evropske i predsednik Srpske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju, nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Tokom višegodišnjeg psihoterapijskog rada bavila se proučavanjem psihosomatskih bolesti, traumatskim iskustvima i radu sa PTSP, neurotskim i karakterološkim problemima. Koautor je autorizovanih i akreditvanih seminara u okviru Ministarstva zdravlja.

 

Elena Kuzmanović, dipl. psiholog i telesni psihoterapeut, članica UTPS i EABP. Psihoterapijski pristup u njenom radu je zasnovan na ideji jedinstva psihe i tela, kao i na uspostavljanju slobodnog toka životne sile organizma, koristeći i telo u radu kao resurs. Edukovana je za rad sa rodnim i seksualnim različitostima, kao i za psihoseksualnu terapiju parova (Pink Therapy, London). Radila je kao psihoterapeut sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, a trenutno se bavi telesnom psihoterapijom u privatnoj praksi.


Ida Teodosijević
, diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pohađala Studije religije na Alternativnoj obrazovnoj mreži (AAOM). Završila uvodni kurs konstruktivističke terapije i kurs analize snova. Završila edukaciju iz telesne psihoterapije u školi Tepsintesis u Beogradu.

Mladen D. Kostić, specijalista klinički psiholog i sertifikovani psihoterapeut, edukator i supervizor (DPS, SDPJ, UPSKS), predsednik Udruženja geštalt terapeuta i geštalt savetnika Srbije, jedan od osnivača SDPJ i UPSKS, predsednik Sekcije za Geštalt terapiju Društva psihologa Srbije, osnivač i voditelj Geštalt centra za psihološku i psihoterapijsku edukaciju, savetovanje i psihoterapiju u Beogradu. Radio u Institutu za mentalno zdravlje, bio dve decenije angažovan u Savetovalištu za mlade u Domu omladine u Beogradu, vodio edukativne programe u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji i Hrvatskoj. Sada radi u privatnoj praksi u okviru Geštalt centra i Udruženja psihoterapeuta  i psiholoških savetnika Srbije kao i u Trening institutu Aspekti – Geštalt centar „Mladen Kostić“ – Skoplje, Makedonija.

Komentari