Tribina: Psihodramska psihoterapija – Pozorište u mojoj glavi

Ciklus tribina: MOJ PSIHOTERAPEUT

Govori: Goran Tomin, MSc klinički psiholog i psihoterapeut

Moderator: Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi i psihološki savetnik pod supervizijom, trener asertivne komunikacije

 

Psihodrama je psihoterapijski modalitet u formi grupne psihoterapije. Osnivač je Jakob Moreno. To je akcioni metod koji koristi elemente drame, spontanog improvizovanog pozorišta. U grupi se na psihodramskoj sceni istražuju međuljudski odnosi i razne uloge koje igramo kroz život. Podstiče se spontanost i kreativnost, kao i autentični međuljudski odnosi. Istražuje se prošlost, sadašnjost, budućnost, realnost, fantazija, snovi, spoljni i unutrašnji svet. Ne ostaje se samo na verbalnoj komunikaciji. U toku grupnog procesa, članovi grupe koji to žele, mogu postati protagonisti i na sceni istražiti interpersonalne odnose, a važne ličnosti iz njihovog života igraju članovi grupe koje protagonisti budu izabrali. Kada se jedna životna situacija istražuje na psihodramskoj sceni i kada se protagonista obraća direktno drugoj ličnosti, postiže se veća emocionalnost i aktivira se više asocijacija, nego što se to dešava u verbalnoj komunikaciji. Kada je pogodno, protagonista i za njega značajna ličnost zamenjuju uloge. Protagonista iz uloge druge ličnosti može da sagleda sebe, poveća empatiju, istraži svoje autentične potrebe, eventualnu samosabotažu i ponavljanje nekih (ne)uspešnih modela ponašanja, kao i da sadašnjost poveže sa bitnim odnosima i dešavanjima iz prošlosti. Psihodrama je grupna terapija i sve se dešava u interpersonalnoj mreži komunikacija u grupi. Njeno trajanje nije uobičajeno kao ni sam seting u kome se nalazimo kao klijent, tehnike su specifične i mnogi drugi pravci se oslanjaju na njih.

Goran Tomin, MSc klinički psiholog i psihoterapeut
Master kliničke psihologije i grupni i individualni psihoterapeut. Edukaciju iz psihodrame završio u Srpskoj psihodramskoj asocijaciji Moreno, kod dr Dušana Potkonjaka, osnivača psihodrame na prostorima bivše Jugoslavije. Poseduje višegodišnje kliničko iskustvo u radu sa grupama i pojedincima. U individualnom psihoterapijskom radu primenjuje analitički orijentisanu psihodinamsku psihoterapiju. Svoj rad kontinuirano supervizira kod senior trenera analitičke i psihodramske orijentacije. U Mensi Srbije obavlja dugogodišnji staž koordinatora komisije za testiranja inteligencije.

 

Komentari