Tribina: “Orodnjavanje (svesnog) otpora: Žene, moć i svakodnevni život u socijalističkoj Rumuniji”

Učesnice tribine: Džil Masino (Jill Massino), Univerzitet Severna Karolina, SAD; Adriana Zaharijević, Institut za filozofiju u društvenu teoriju; Anamarija Soresku-Marinković, Balkanološki institut SANU. Moderatorka: Ivana Pantelić, Institut za savremenu istoriju/CEJUS.

Organizacija: Centar za jugoslovenske studije, Institut za filozofiju u društvenu teoriju i Dom omladine Beograda.

Oslanjajući se na intervjue sa ženama i muškarcima, ovo predavanje istražuje rodne dimenzije ženskog otpora u socijalističkoj Rumuniji. S posebnim naglaskom na supružničke odnse i rodne politike, analiziraće se na koji način su žene koristile otpor u svakodnevnom životu kako bi preispitivale nejedankost i seksističke prakse. Tokom predavanja će biti naglašene različite manifestacije svesnog i kontinuiranog otpora, kako bi se pokazalo da je na različite načine bio upotrebljavan kao vid neslaganja prema državnim politikama, diskriminatornog ili mizoginog ponašanja šefova ili muževa kao i da bi se preispitali stavovi prema društvenoj ulozi porodice. Takođe će biti prikazana važna uloga socijalističkog perioda, kao i svakodnevnih iskusava koja su oblikovala ženkse identitete, a nesumljivo i njihovo poimanje svesnog otpora dominantnim politikama. Taj ženski otpor nije uvek, niti isključivo, bio protiv države, ali je uvek bio protiv patrijarhata. U predavanju će biti predstavljena teza da je ženski otpor bio zapravo forma moći i forma feministčkih praksi u okruženju u kom je femnizam bio zabranjen. Stoga socijalistički diskurs ne treba smatrati beznačajnim već ga treba razumeti kao potencijalno važan fenomen koji ženama može da pruži znanja i jezik koji će im pomoći u uspostavljanju efikasnih društvenih odnosa i koji će im omogućiti da zastupaju i brane svoje pravo na jednakost.

TRIBINA ĆE BITI ODRŽANA NA ENGLESKOM JEZIKU!

 

Biografije učesnica:

 Džil Masino je vanredna profesorka na Univerzitetu Sevrena Karolina, gde predaje modernu i komparativnu istoriju. Istraživačke oblasti su joj istorija roda, pitanja državljanstva, svakodnevni život u socijalističkoj i postsocijalističkoj Rumuniji. Objavila je veliki broj naučnih radova, među kojima su i knjige “Gender Politics and Everyday Life in State Socialist Eastern and Central Europe” i “Ambiguous Transitions: Gender, the State, and Everyday Life in Socialist and Postsocialist Romania”. Trenutno radi na projektu saradnje Rumunije sa zemljama Globalnog juga tokom Hladnog rata.

 

Adriana Zaharijević viša naučna saradanica zaposlena u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve kasnije nivoe studija završila je Fakultetu političkih nauka, spajajući političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju 19. veka. Tekstovi su joj prevedeni na više evropskih jezika, a autorka je monografija: Postajanje ženomKo je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građaninaŽivot telā. Politička filozofija Džudit Batler.

 

Anamarija Soresku-Marinković je viša naučna saradnica Balkanološkog instituta SANU. Doktorirala je na na Univerzitetu Babeš-Bojaj u Kluž-Napoci (Rumunija) sa tezom iz antropologije folklora. Anamarija Soresku-Marinković se bavi sociolingvistikom, antropološkom lingvistikom, romanskom i balkanskom lingvistikom, studijama komunizma i postkomunizma i studijama migracija. Uredila je nekoliko zbornika o romanskim jezicima na Balkanu, autor je jedne monografije o Vlasima istočne Srbiji, druge o rumunofonim zajednicama van granica Rumunije, kao i zbirke intervjua sa Rumunima koji su tokom komunističkog režima u Rumuniji naučili srpski jezik redovnim gledanjem programa jugoslovenske televizije.

 

Ivana Pantelić je istoričarka,  zaposlena  kao naučna saradnica u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu i jedna je od osnivačica CEJUS-a. Samostalno je objavila monografije Partizanke kao građanke – društvena emancipacija partizanki u Srbiji 19451953 i Uspon i pad prve drugaruce Jugoslavije, Jovanka Broz i srpska javnst 1952-2013.  Kao koautorka sa Danilom Šarencem objavila je monografiju Dve polovine sećanja: partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata.

Komentari