Tribina: PROSTITUCIJA I TRGOVINA LJUDIMA

TRIBINA BIOETIČKOG DRUŠTVA SRBIJE

Učestvuju: NVO “ATINA”, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, stručna lica MUP-a i Mirjana Vlahović

Trgovina ljudima se može posmatrati kao globalni javno-zdravstveni problem i kršenje ljudskih prava.

Iako su žrtve  uglavnom osobe sa margine, iz osetljivih društvenih grupa i siromašnih sredina, što ih čini pogodnim za manipulaciju i samim tim za eksploatisanje, žrtva trgovine ljudima može da postane svako, bez obzira na pol, rasu, uzrast i obrazovanje, a ljudima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, prinudnog rada, prosjačenja i trgovine organima. Problematika trgovine ljudima je multidisciplinarna i u nju se moraju uključiti svi – od policije, medicinskih i socijalnih radnika, pa sve do običnih građana koji takođe mogu da imaju veliki udeo u suzbijanju fenomena ropstva 21. veka. Bioetičko društvo Srbije je do sada organizovalo dve javne tribine o problemu trgovine ljudima: tribina “Trgovina ljudima – značaj sudsko-medicinske ekspertize žrtava”, održana je u maju 2013. godine u Tribinskoj sali Doma omladine Beograda i bila je organizovana  u saradnji sa MUP-om Republike Srbije.  Nastavak saradnje Bioetičkog društva  Srbije i MUP-a Republike Srbije u okviru rada tribina koje  se bave problemom trgovine ljudima jeste tribina pod nazivom „Sport i trgovina ljudima“ koja je održana u oktobru 2013. godine. Još jedna tema pod nazivom „Prostitucija i trgovina ljudima“ biće odražana 21. oktobra, u mesecu borbe protiv trgovine ljudima.

Komentari