Tribina: PROKLETI RAT!

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“

Prvi svetski rat je potresao čitav svet, a danas, celih sto godina kasnije njegovi odjeci i dalje nisu uminuli.  Taj ogromni sukob nacija i ideologija se neprestano nameće kao tema umetničke obrade. Među mnogim autorima koji su se bavili Velikim ratom izdvojili smo francuskog strip-autora Žaka Tardija, i njegova dva izuzetna dela — albume „Bio je to rat u rovovima“ i „Prokleti rat!“.

O Tardiju, te uzrocima, povodu, toku i statistici Velikog rata, naročito na Zapadnom frontu, i prikazu rata u Tardijevim delima govori Aleksandar Nešić.

Moderator: Žarko Milićević

Komentari