Tribina: “Primena lasera: od rata zvezda do fuzije”

Ciklus predavanja: 45 godina Matematičke Gimnazije
Govori:  Dr Milorad Kuraica

Dr Milorad Kuraica je vanredni profesor na predmetu Fizika jonizovanih gasova i lasera na Fizičkom fakultetu u Beogradu.

Oblast njegovog interesovanja su neravnotežne plazme na atmosferskom pritisku, plazme akceleratora i ultraljubičasti laseri na parama metala. Do sada je objavio četrdeset radova u međunarodnim časopisima uz predavanja na međunarodnim konfewrencijama.

Komentari