Filmsko predavanje: “BLAXPLOITATION”

Predavač: Greg DeCuire, filmski teoretičar

“Blaxploitation” je naziv za talas filmova nastao početkom sedamdesetih godina prošlog veka koji je u centar svog interesovanja stavljao urbanu Afro američku zajednicu.

To su bili B filmovi namenjeni novoj publici, često sa šokantnim temama (otuda reč eksploatacija u naslovu), ali su ujedno predstavili čitavu jednu novu generaciju glumaca, reditelja i muzičara širokoj publici. Muzika korišćena u ovim fimovima imala je jak uticaj na pojavu hip hopa, a sama ikonografija je uticala na čitavu pop kulturu današnjice. Predavanje će opisati opštu umetničku i socijalnu klimu u kojima su ovi filmovi nastali.

Primeri:
Sweet Sweetback’s Baadassss Song (1971) by Melvin Van Peebles
Shaft (1971) by Gordon Parks
Super Fly (1971) by Gordon Parks, Jr.
The Mack (1973) by Michael Campus
Coffy (1973) by Jack Hill

Greg DeCuir, Jr. je doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.  Piše za Cineaste, Kulturu, Studies in Eastern European Cinema, KinoKulturu, Prelom i mnoge druge međunarodne časopise.  DeCuir je član NECS-a (Evropska mreža kinematografiju i medijske studije) i član selekcione komisije festivala Alternativa Film/Video u Beogradu.  Radi kao pisac i reditelj dokumentarnih filmova.

Komentari