Tribina: “Priče o malim i velikim brojevima”

Ciklus predavanja: 45 godina Matematičke Gimnazije
Govori:  Dr Modrag Rašković

Dr. Miodrag Rašković je profesor na beogradskom i kragujevačkom Univerzitetu i saradnik matematičkog Instituta SANU.

Tema njegovog predavanja je nestandardna analiza i u vezi je sa problemom beskonačnosti u matematici. Ovde se ovaj problem rešava u istorijskom osvrtu na mišljenje Arhimeda, Lajbnica i Robinsona koji otvara novi pristup matematičkoj analizi.

Komentari