CRITICIZE THIS!

Vratimo kritiku u medije!
Art modul I // Predavači: Svetlana Slapšak, Nenad Veličković i Peter Klepec
Organizatori: KPZ Beton, Kulturtreger, Kurziv, Plima i SEEcult.org

Partneri u regionalnom projektu “Criticize this!”, koji je posvećen afirmisanju uloge savremene umetnosti i značaju njenog kritičkog promišljanja u izgradnji demokratskog i otvorenog društva, organizuju od 29. septembra do 2. oktobra u Domu omladine Beograda seriju javnih predavanja međunarodnih stručnjaka, uz javnu diskusiju  o umetničkoj kritici i interne seminare uglednih kritičara s mladim polaznicima iz regiona.

U okviru prvog četvoromesečnog Art modula projekta “Criticize this!”, javna predavanja održaće Svetlana Slapšak, Nenad Veličković i Peter Klepec, koji će učestvovati i u završnoj diskusiji, takođe otvorenoj za javnost.

Svetlana Slapšak
održaće 29. septembra u 18 sati predavanje Šta istina i odgovornost rade u književnosti? (O situaciji književne kritike, upisane u odgovornost i odnos prema prošlosti). Peter Klepec govoriće 30. septembra u 18 sati na temu Vreme je za alternativu (Kriza politike i pozicija kulture), a Nenad Veličković će 1. oktobra u 18 sati održati predavanje Iz lektire sto đavola vire (Zloupotreba književnosti u školi).

Predavači prvog Art modula učestvovaće 1. oktobra u 20 sati i u javnoj diskusiji na temu “Kakva nam je kritika potrebna?”, koju će moderirati Saša Ilić.

Osim predavanja i javne diskusije,  biće održani i interni seminari uglednih kritičara u oblasti književnosti, vizuelnih i izvođačkih umetnosti sa 11 mladih polaznika prvog Art modula, odabranih na osnovu javnog konkursa koji je bio raspisan proteklog leta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Mentori Saša Ćirić i Boris Postnikov (književnost), Ivan Medenica i Igor Ružić (izvođačke umetnosti), Miha Colner i Darka Radosavljević Vasiljević (vizuelne umetnosti), radiće sa odabranim polaznicima na produkciji umetničkih kritika koje će biti objavljivane na portalima organizatora projekta (Booksa.hr, Elektrobeton.net, Kulturpunkt.hr, Plima.org i SEEcult.org) i na portalu Eurozine.com, kao i u štampanoj formi – u vidu podlistaka u dnevnicima “Danas” (Srbija) i “Pobjeda” (Crna Gora) i nedeljniku “Novosti” (Hrvatska).  

Polaznici prvog Art modula u oblasti književnosti su: Nikola Đoković (Kragujevac), Lamija Neimarlija (Sarajevo), Leda Sutlović (Zagreb) i Ivan Telebar (Varaždin), u oblasti vizuelnih umetnosti: Ana Bogdanović (Beograd), Anita Kujundžić (Split) i Tihana Bertek (Zagreb), a u oblasti izvođačkih umetnosti: Ivana Anić (Zagreb), Vanja Nikolić (Novi Sad), Nikola Skočajić (Beograd) i Sandro Siljan (Pula).

Projekat “Criticize this!” zamišljen je kao širenje prostora za kritičku diskusiju o savremenoj umetnosti. To je naročito važno danas, kada se uzmu u obzir izgledi zemalja u regionu za ulazak u Evropsku uniju i njihova potreba za usvajanjem evropskih vrednosti tolerancije i interkulturalnog dijaloga. Kritika savremene umetnosti doprinosi tom dijalogu, jer otkriva način na koji savremena umetnost (de)konstruiše nacionalne mitove, nacionalne identitete i predstave koje se stvaraju o drugima, kao i način na koji se nosi sa traumatičnim pojavama u društvu.

Projekat stoga definišu tri glavne teme: suočavanje s prošlošću, društvene promene i identitet, pa će na njima i biti fokus umetničke kritike mladih polaznika.

Art moduli podrazumevaju intenzivan četvoromesečni mentorski program koji mladim kritičarima omogućava sticanje iskustva u pisanju kritika, te daje vidljivost objavljivanjem u različitim medijima. U sklopu projekta, biće organizovana tri Art modula, a svakom od njih prethodi konkurs za izbor polaznika. Art moduli započinju javnim predavanjima međunarodnih stručnjaka, nakon čega sledi rad s mentorima i objavljivanje kritika. Mladi kritičari imaće priliku da putuju po zemljama regiona kako bi pratili umetničku produkciju u svim zemljama i upoznali umetnike. Osim kritika, napisaće i po jedan esej na temu savremene umetničke produkcije, a u tu svrhu najbolji od njih dobiće sredstva za istraživanje u drugim zemljama regiona.

Projekat “Criticize this!” organizuju Kulturtreger i Kurziv (Zagreb), KPZ Beton i SEEcult.org (Beograd) i Plima (Ulcinj), a finansiran je u sklopu programa “Kultura 2007-2013” EU. Partneri u realizaciji projekta su “Danas”, “Pobjeda”, “Novosti” i Eurozine.

Prvi Art modul projekta “Criticize this!” organizovan je uz podršku Doma omladine Beograda i Kulturnog centra REX.


P R O G R A M
Art modul I – Criticize this!
Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV, sala na I spratu

Četvrtak, 29.9.2011.

18:00-19:30
Javno predavanje I
Svetlana Slapšak: Šta istina i odgovornost rade u književnosti?
O situaciji književne kritike, upisane u odgovornost i odnos prema prošlosti

Petak, 30.9.2011.

18:00-19:30
Javno predavanje II
Peter Klepec: Vreme je za alternativu
Kriza politike i pozicija kulture

Subota, 1.10.2011.

18:00-19:30
Javno predavanje III
Nenad Veličković: Iz lektire sto đavola vire
Zloupotreba književnosti u školi

20:00
Javna diskusija
Kakva nam je kritika potrebna?
Učesnici: Svetlana Slapšak, Peter Klepec, Nenad Veličković
Moderator: Saša Ilić

Više o projektu “Criticize this!” na www.criticizethis.org

BIOGRAFIJE PREDAVAČA:

Peter Klepec: Istraživač na filozofskom institutu Naučnoistraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani, odgovorni urednik revije Filozofski vestnik i član uređivačkog odbora revije Problemi. Autor je brojnih tekstova o savremenoj filozofiji i psihoanalizi te monografija Vznik subjekta (Zalozba ZRC, Ljubljana, 2004); Kapitalizam i perverzija I, Profitabilne strasti (DTP, Ljubljana, 2008).

Nenad Veličković. Pisac. Radi kao profesor na Odseku za jugoslovensku književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Objavio je nekoliko romana (Konačari, Otac moje kćeri, Sahib), knjiga proze (Đavo u Sarajevu, Viva Sexico), piše za pozorište i radio, povremeno objavljuje radove i u stručnim časopisima. Više na www.velickovic.ba.

Svetlana Slapšak. Od 1995. vodi programe Antropologija antičkih svetova i Antropologija roda na ISH (Institutum Studiorum Humanitatis), nezavisnog postdiplomskoga fakulteta u Ljubljani. Redovna profesorka od 2002, dekanka ISH od 2003. Kurs Balkanske žene predaje na odeljenju za sociologiju kulture na Filozofski fakulteti Ljubljana 1996. Glavna urednica časopisa ProFemina od 1994. do danas. Dobila je Nagradu Miloš Crnjanski za knjigu eseja, 1990, Nagradu američkog PEN-a za slobodu izražavanja, 1993, Helsinki Watch Award 2000, Helen Award 2001, medju 1000 žena kandidata za Nobelovu nagradu za mir, 2004. Objavila je preko četrdeset knjiga, oko 300 naučnih radova, i oko 700 publicističkih priloga.

Komentari