Tribina: “Mač & magija”

Tribina Društva ljubitelja  fantastike “Lazar Komarčić”

Da li je mač i magija legitiman podžanr epske fantastike, ili samo marketinška kategorija? Da li je možda reč o američkom odnosu prema fantastici i američkom fetišu prema usamljenom heroju koji neočekivano dolazi i rešava stvar, naspram evropske fantazijske tradicije, koja se zasniva na družini i potrazi?

Na kraju, ko danas piše epsku fantastiku, a ko mač i magiju – i da li su žanrovi i podžanrovi uopšte bitni ili služe samo da bi izdavači lakše privukli čitaoce?

Diskusiju vodi: Ivan Jovanović, čitalac, prevodilac, gamemaster

Komentari