Tribina: Praznici nam stižu. Jugosloveni na proslavi praznika

Ciklus tribina: Jugoslavija i emancipacija
Organizacija: CEJUS – Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograda.

 

Oton Antun Reisinger, Vjesnik 1964.

 

Deca na proslavi praznika

Velika reforma školstva koja je sprovedena u Jugoslaviji u drugoj polovini pedesetih godina 20. veka bila je okvir za uspostavljanje nove politike ali i novog koncepta detinjstva (“srećno detinjstvo”). Uprostoravanje nove politike obrazovanja i vaspitanja korespondiralo je sa liberalizacijom odnosa u jugoslovenskom društvu kao i sa porastom životnog standarda Jugoslovena. Upravo su sve navedene okolnosti dovele do “prepoznavanja” dece kao važne društvene grupe. Pomeranje dece sa margine ka centru društvenih zbivanja u velikoj je meri doprinelo afirmisanju ne samo autentične jugoslovenske kulture za decu već i različitih društvenih praksi koje su u svom fokusu imale decu. Jedna od njih je i proslava praznika. U svom izlaganju, dr Sanja Petrović Todosijević će se fokusirati na način na koji je nova jugoslovenska komunistička vlast uspostavljala kontinuitet i samim tim obezbeđivala legitimitet transformišući pre svega verske praznike (Vrbica, Božić) koji su se gotovo isključivo vezivali za prostor privatnog doma u nove praznike (Nova godina) i javne manifestacije koje su se sve više prenosile u prostor “kolektivnog” kakve su ulice, škole, radničke hale itd. Na tribini će biti reči i o uspostavljalju novih praznika kakva je bila proslava rođendana Josipa Broza Tita kao Dana mladosti, odnosno praznika koji su služili legitimisanju etičkog lika detinjstva u uslovima uspostavljanja socijalističkih društvenih odnosa u Jugoslaviji.

Titove i Jovankine Nove godine

Nova godina zvanično je uvrštena u kalendar državnih praznika zakonom iz 1955. godine. Nastojanjem da se iz prakse polako istisnu i potisnu crkveni praznici Nova godina je vremenom postala najznačajniji simbol slavlja i proslava i do danas je, u Srbiji, to i ostala. U kulturi sećanja na socijalističku Jugoslaviju posebno mesto zauzimaju Titova i Jovankina glamurozna obeležavanja ovog praznika. Kako su izgledale proslave, gde su organizovane, ko su bili gosti, kakva se muzika slušala, kakve su toalete nosili Tito i Jovanka, neke su od tema razgovora Ane Panić i Ivane Pantelić.

 

O predavačicama

Ana Panić (1978) zaposlena je kao viša kustoskinja u Muzeju Jugoslavije i jedna je od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Autorka je više izložbi koje su tematski pokrivale različite aspekte istorije jugoslovenskog socijalističkog društva.

dr Ivana Pantelić (1977) zaposlena je kao naučna saradnica u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Bavi se proučavanjem istorije roda, a posebno procesima emancipacije žena tokom 20. veka.

dr Sanja Petrović Todosijević (1977, Šabac) je naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije (Beograd) i jedna od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Bavi se društvenom istorijom Srbije i Jugoslavije u periodu posle Drugog svetskog rata sa posebnim osvrtom na istoriju detinjstva i obrazovanja kao i istorijom Drugog svetskog rata. Autorka je monografija: Otećemo svetlost bučnom vodopadau. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944-1959 (2018) i Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954 (2008).

Moderator: dr Srđan Radović, Etnografski institut SANU/Cejus

Komentari