Tribina: O libertarijanskom paternalizmu

Ciklus tribina FILOZOFSKI PROBLEMI
Govori: dr Ivan Mladenović, Odeljenje za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Premda i dalje predmet brojnih teorijskih dilema, libertarijanski paternalizam je koncepcija koja se već uveliko primenjuje u praksi. Na prvi pogled čini se da je već na nivou terminologije reč o protivrečnoj koncepciji.

Naime, pod libertarijanizmom se, najopštije gledano, podrazumeva sloboda izbora. Suprotno tome, paternalizam obično znači da drugi ljudi mogu bolje od nas znati šta je u našem interesu i usmeravati naše delovanje u tom pravcu. Libertarijanski paternalizam je koncepcija po kojoj su paternalističke politike opravdane sve dok se time ne krši sloboda izbora. Eksperimentalna psihologija i bihejvioralna ekonomija pokazuju da postoje mehanizmi na osnovu kojih ljudi sistematski postupaju na iracionalan način. Zastupnici libertarijanskog paternalizma smatraju da se isti ti mehanizmi mogu iskoristiti kako bi se podsticalo blagostanje i zdravlje ljudi. Po njihovom shvatanju, to je u redu, sve dok mogućnost izbora između različitih opcija ostaje očuvana.

U ovom predavanju prevashodno ćemo se baviti pitanjima da li je libertarijanski paternalizam, teorijski gledano, održiva koncepcija, kao i koji su to ključni argumenti u prilog i protiv takve jedne koncepcije.

Komentari