Tribina: “Novi koncept investiranja u print oglašavanje: pay-per-(ad)contact!”

Organizacija: UEPS – Uduženje za tržišne komunikacije Srbije i Dom omladine Beograda

Moderatori: Miroslav Šutić, direktor agencije Partner Research Solutions i Narcis Selimić, vođa projekta MEIn.Print, Srđan Mihajlović, Creative Director at Grey Belgrade i Ruža Ristanović, Executive Director at Alliance International Media

Realna mera vrednosti objavljenog oglasa je samo broj njegovih čitalaca, i to onih koji pripadaju željenoj ciljnoj grupi. Zahvaljujući MEIn.Print-u, jedinstvenoj bazi podataka o čitanosti oglasa, komercijalnih insertera i tematskih dodataka, uz demografske odrednice čitalačke populacije, isplativost ulaganja u oglašavanje u štampanim medijima postaje potpuno transparentna.

 

Predstavnici agencije Partner Research Solutions predstaviće novu bazu podataka, namenjenu planiranju oglašavanja u štampanim medijima.

Komentari