Predavanje: EKONOMIJA ZA OPŠTE DOBRO/ Economy for the Common Good

Predavač: prof. Kristijan Felber (Christian Felber), univerzitetski profesor i autor koncepta dobre ekonomije
English School of Business u saradnji sa Mojim herojem organizuje interaktivno predavanje/tribinu sa profesorom Kristijanom Felberom, kreatorom koncepta Ekonomije za opšte dobro i autorom istoimene knjige. Uvodničar, prof. Slobodan Reljić govoriće o razlozima za traženje modela alternative ekonomije.

OBEZBEĐEN JE SIMULTANI PREVOD ZA PREDAVANJE!

Principi dobre ekonomije:

· podstiče kvalitet života u celoj zajednici

· stvara prilike i mogućnosti za zadovoljenje potreba bez ugrožavanja drugih

· pravedno koristi i rasporedjuje resurse

· neguje solidarnost

· poštuje održivost ekosistema

O principima Ekonomije za opšte dobro, ulozi pojedinca i privrednih društava biće reči na interaktivnom predavanju profesora Felbera koje se odvija pod pokroviteljstvom English School of Business. Predavanje će biti održano 17. februara u velikoj sali Doma omladine Beograda i otvorenog je tipa, a oni koji budu želeli da se uključe u pokret dobiće besplatno primerak knjige Ekonomija za opšte dobro ovog autora.

U našoj zemlji se vrlo malo pisalo o alternativnim ekonomskim teorijama koje su i te kako prisutne u Zapadnoj Evropi, ne samo u zemljama sa problematičnom ekonomijom, nego i u onima u kojima za sada nema problema. U Evropskoj Uniji vodeću ulogu ima Nemačka, a baš u njoj su i ponikle mnoge od tih alternativnih teorija koje se trude da se suprotstave globalizmu.

Ekonomija za opšte dobro (Economy of the Common Good – ECG) jedna je od popularnijih, koja je zaživela i prerasla u pokret. Njen osnivač je profesor Bečkog univerziteta, gospodin Kristijan Felber, autor knjige Ekonomija za opšte dobro. Da je reč o ozbiljnom pokretu svedoči i činjenica da u Nemačkoj i Austriji postoji preko 35 centara, a prisutni su i u Španiji, Italiji, Švajcarskoj, Portugaliji. Ideja-vodilja ovog pokreta je da ekonomija mora biti dovedena u ravan sa konstitutivnim vrednostima kakve su ljudsko dostojanstvo, saradnja, socijalna pravda i transparentnost. Te vrednosti su definisane kroz 20 Principa Dobre ekonomije.

Kapitalizam u svom trenutnom obliku počinje da nailazi na fundamentalne strukturne probleme, te sledi pitanje šta može da ga zameni. Politički i ekonomski, Ekonomija za opšte dobro je još uvek na marginama, ali je već pokazala sposobost da okuplja u partnerstvo kompanije, potrošače i zajednice. Ako bude mogla da skoči u značajne inspirativne političke promene, možda će biti u stanju da donese novi život kapitalizmu time što će ponuditi novu alternativu.

Nakon izlaganja održaće se tribina na kojoj će prisutni imati priliku da postavljaju pitanja, sučeljavaju znanja i mišljenja, a oni koji to budu želeli moći će da se prijave za učlanjenje u Enrgetsko polje, regionalni centar Ekonomije za opšte dobro.

Više o ovoj temi:

https://www.youtube.com/watch?v=D3Z2cXK5mhc

http://movement.ecogood.org/working-groups/cooperation-network/material-for-pr/documents-for-public

Komentari